Enterprise Europe Network, lakimies Maija Kärkäs artikkeli: Tuotteita koskeva sääntely EU:ssa.

Kolme kysymystä immateriaalioikeuksista

Miksi immateriaalioikeuksista kannattaa kiinnostua?

Jos yrityksen tuote tai palvelu kannattaa tuoda markkinoille, kannattaa se myös suojata. IP-oikeudet ovat osa yrityksen varallisuutta ja brändiä, kilpailukeino, ja mahdollisten lisenssi­sopimusten kautta myös tulonlähde.

Mitä tulisi ottaa huomioon, kun yritys on kansainvälistymässä?

Yleensä on suositeltavaa rekisteröidä tavara­merkki-, domain- ja mahdollisesti muita oikeuksia kohdemaassa jo varhaisessa vaiheessa. Sopimuksissa kannattaa todeta kuka omistaa oikeudet, miten sopimuksen koh­teena olevaa tuotetta tai palvelua saa käyttää ja millä ehdoilla.

Huolella laaditut ­sopimukset ehkäisevät usein vaikeaksi muodostuvia näyttö- ja todistelukysymyksiä. Omien ­oikeuksien loukkaamattomuutta on seurattava ja tarvittaessa puututtava tilanteeseen. On tärkeää seurata myös, ettei itse loukkaa toisten immateriaalioikeuksia.

Mistä lisätietoa ja neuvoja?

Parhaan mahdollisen suojamuodon valitse­minen ja IPR-strategian laatiminen vaatii usein IP-asiantuntijan apua. Pienenkin yrityksen kannattaa panostaa oman tietämyksen kasvat­tamiseen ja käyttää saatavilla olevia avun lähteitä, kuten PRH:n nettisivuja ja neuvontaa, Aineetonansainta.fi -sivua ja EU:n tarjoa­mia palveluja.

European IP Helpdesk on Euroopan komission rahoittama maksuton palvelu. European IP Heldeskistä saa tietoa ja käytän­nön neuvoja pk-yritysten IP-kysymyksiin.

Vastaavia palveluja on tarjolla EU-maiden yrityksille myös Latinalaiseen Amerikkaan, Kiinaan ja Koillis-Aasiaan liittyen International IP SME Helpdeskissä.


Maija Kärkäs
päällikkö
Enterprise Europe Network / Helsingin seudun kauppakamari


KAUPPAKAMARI nyt -lehti

Juttu on julkaistu 15.9.2020 ilmestyneessä KAUPPAKAMARI nyt lehdessä.
Lue lehden digiversio KAUPPAKAMARI nyt, syyskuu

Seuraa näitä

Seuraa näitä. Lyhyitä juttuja, jotka kannattaa ottaa huomioon.

Muista ilmoittaa yrityksen hallitus kaupparekisteriin. PRH poistaa kaupparekisteristä toimiviakin yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä, joiden rekisteritiedoissa ei ole merkittynä hallitusta ja jotka eivät ilmoita hallitustaan rekisteriin määräajassa. Poistomenettelyssä on 230 osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä ja osuuskuntaa.


EU:n ja Vietnamin kauppasopimus tuli voimaan 1.8.2020. EU:n ja Vietnamin sopimus on kattavin kauppasopimus, jonka EU on tehnyt kehitysmaan kanssa. Vietnamiin suuntautuvan EU:n viennin tullit pienenevät 1.8. alkaen. Tämä on EU:n ja Vietnamin kauppasopimuksen voimaantulon välitön seuraus. Lopulta sopimus johtaa siihen, että tullit poistetaan 99 prosentista osapuolten välistä tavarakauppaa.


Starttirahaa voi saada 18 kuukautta. Starttirahan enimmäiskestoa pidennettiin 1.5.2020 alkaen väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Pidennyksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2021 loppuun. Laki­muutoksella on turvattu starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuutta yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronapandemiasta huolimatta.


Ilmiantokanava yrityksiin vuonna 2021 – whistleblowing direktiivi voimaan.Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 7.10.2019 ns. whistleblowing-direktiivin. EU:n jäsenvaltioiden on saatettava lainsäädäntönsä direktiivin edellyttämälle tasolle 17. 12.2021 mennessä. Direktiivi edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta.

 

Kysy neuvoa

Jätä työelämään ja taloushallintoon liittyvä kysymyksesi KauppakamariTiedon
vastauspankkiin www.kauppakamaritieto.fi


Kysymys:
Voiko työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies lähettää selvästi flunssa­oireisen työntekijän kotiin?

Vastaus:
Työsuojeluvaltuutettu voi, jos siihen on painavat perusteet. Luottamusmiehellä ei tällaista oikeutta ole. Työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää työn, jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle. Tällainen tilanne voisi koronatilanteessa tulla kyseeseen esimerkiksi, jos oireileva työntekijä työskentelee kontaktissa riskiryhmään kuuluvan työntekijän kanssa. Työsuojeluvaltuutetun tulee ilmoittaa työn keskeyttämisestä työnantajalle. Sairastunutta tulee kehottaa poistumaan työpaikalta ja ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon.


 

Lue myös

Kolme kysymystä kansainvälisen yhteistyökumppanin löytämisestä

Tarjoamme yrityksille muun muassa neuvontaa kansainvälisissä tilanteissa ja autamme yrityksiä verkottumaan.

Osaatko vaikuttaa myönteisesti muihin ihmisiin?

Moni meistä pohtii, kuinka vaikuttaa ja saada ihmiset toimimaan sovitulla tavalla.

NYT on naistenpäivä

Naistenpäivää on juhlittu kansainvälisesti jo hieman ennen kuin yli satavuotias Helsingin seudun kauppakamari perustettiin. Jatkamme tänäkin päivänä tasa-arvon...