Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Kolme kysymystä korvausvastuusta

Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Korvausvastuu kirjanpidossa voi olla joko vahingonkorvausta, joka on arvonlisäverotonta tai hinnanalennusta, joka arvonlisäverollisessa toiminnassa on arvonlisäverollista alennusta.

Sopimussakko

Sopimuksessa jossa on ehtona viivästyksen perusteella maksettavasta sopimussakosta, ei ole kyseessä työstä johtuva virhe. Varsinkin rakennusalalla tällainen ehto on melko tavallinen. Työn viivästyttyä maksetaan sovittu rahamääräinen vahingonkorvaus. Vahingonkorvaus ei ole vastike tavaran tai palvelun myynnistä. Arvonlisäverotuksessa tämä korvaus on veroton. Korvauksen saaja kirjaa kirjanpidossaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja maksaja liiketoiminnan muihin kuluihin. Tuloverotuksessa korvaus on verollista tuloa saajalleen ja maksajalle vähennyskelpoista kulua.

Hinnanalennus

Hinnanalennuksella korvataan kaupan kohteen hintaan vaikuttavat virheet. Ostajalle myönnetään vähennystä korvaukseksi alun perin sovitusta rahamäärästä. Hinnanalennus perustuu aina myyntiin, kirjaus kirjanpidossa myyjällä liikevaihdon oikaisuksi ja ostajalla ostojen oikaisuksi. Jos myynti oli ollut arvonlisäverollista, on myös alennus arvonlisäveron alaista. Ostajalla myös oikaisu on arvonlisäverollista, jos ostosta on tehty arvonlisävero­vähennys. Tuloverotuksessa hinnanalennus on vähennyskelpoista/verotettavaa.

Urakkariita

Urakkariidassa esimerkiksi käräjäoikeuden päätöksellä tulee korvausvastuu yritykselle. Mistä riidassa on ollut kyse ja mitä tulee korvata, selviää tästä päätöksestä. Oikeuskulujen lisäksi kysymykseen voi tulla hinnanalennus tai vahingon­korvaus.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Vuoden uusimaalaiset yritykset palkittiin kolmessa sarjassa

Vuoden yritykset julkistettiin tiistaina 5. lokakuuta osana kunnallisjohdon seminaaria Finlandia-talolla. Maakuntajohtaja Ossi Savolainen ja palkintoraadin puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun...

NYT on naistenpäivä

Naistenpäivää on juhlittu kansainvälisesti jo hieman ennen kuin yli satavuotias Helsingin seudun kauppakamari perustettiin. Jatkamme tänäkin päivänä tasa-arvon...

Muistilista työnantajalle koskien ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupaprosessia

Artikkelissa käsitellään ainoastaan kolmannen maan kansalaisten oleskelulupaprosessia, sillä Pohjoismaiden, EU- tai ETA-maiden kansalaiset eivät tarvitse...