Jukka Koivumäki on Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija. Verotus, arpajaisverolaki.

Kolme kysymystä tulorekisteristä

1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Menettely muuttaa merkittävästi palkanlaskennan ja raportoinnin rutiineja.

Miten ilmoitetaan palkkaennakot tulorekisteriin?

Palkkaennakko tulee ilmoittaa tulorekisteriin viidentenä kalenteripäivänä palkkaennakon maksupäivästä. Palkkaennakosta tulee toimittaa ennakonpidätys ja suorittaa sosiaali­turvamaksu palkkaennakon maksupäivän mukaisessa aikataulussa. Palkkaennakkoa ei saa ilmoittaa uudelleen varsinaisena palkanmaksupäivänä vaan se on vähennettävä työntekijän bruttopalkasta. Tämä tulee huomioida tilitoimistoissa, jos asiakas maksaa palkka­ennakoita itse.

Ilmoitetaanko tulorekisteriin työkorvaukset?

Työkorvaukset, joista on pidätettävä ennakonpidätys, kuuluvat ilmoitettaviin tietoihin. Ennakonpidätys on pidätettävä, jos työkorvauksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Ilmoitus on tehtävä, vaikka työkorvaus maksettaisiin yhteisölle.

Työkorvauksena ilmoitetaan laskutetun työsuorituksen ja laskutettujen kulujen määrä ilman arvonlisäveroa. Lisäksi ilmoitetaan ennakonpidätyksen määrä, joka lasketaan arvonlisäverottomasta summasta.

Miten tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja korjataan?

Tietojen antaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tieto korjataan antamalla kaikki tiedot uudelleen. Tietojen korjaamisessa käytetään ilmoituksen antamisen yhteydessä saatua ilmoitusviitettä, jolla korjaus kohdennetaan oikein.

Tieto on korjattava heti kun virheellinen tieto huomataan. Tieto perusteettomasta edusta on annettava välittömästi ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun virhe on havaittu.


Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Seuraa näitä

 

Jatkossa verokortissa ei ole enää palkkakauden tulorajoja, vaan yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Sivutulon verokortti poistuu, joten sama verokortti käy jatkossa kaikille palkkatuloille. Onkin entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana.

Yritysten lainojen korkojen vähennysoikeus muuttuu. Jatkossa rajoitetaan muun muassa pankkilainojen korkomenojen vähentämistä yritysten tuloverotuksessa. Muutokset perustuvat pääosin veronkiertämisen estämistä koskevaan EU-direktiiviin.

Kilpailukieltosopimukset saattavat muuttua. Kolmikantainen työryhmä selvittää kilpailukieltosopimusten lainsäädännön muutostarpeet arvioimalla kilpailukieltosopimusten säännösten ajantasaisuutta ja valmistelemalla tarvittavat muutosehdotukset.

Sähköisten julkaisujen arvonlisäverotukseen valmistellaan kevennystä. Lakiluonnoksen mukaan sähköisten julkaisujen arvonlisävero alenisi 24 prosentista 10 prosenttiin. Muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa.

Kiinteistöverouudistuksesta päättäminen siirtyy seuraavalle hallitukselle, jotta verotusarvojen uudistamisesta ja kiinteistöveroasteiden vaihteluvälistä voidaan päättää yhdellä kertaa.

Kysy neuvoa

Lue lisää asiantuntijoiden vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista .

Työntekijä irtisanoutuu 8.9.2018 ja irtisanomisajan pituus on 2 kuukautta. Mikä on työntekijän viimeinen työpäivä?
Kun irtisanomisaika on ilmoitettu kuukausina, päättyy se määrä­kuukautena saman numeroisena päivänä, jona irtisanomisilmoitus annettiin. Siten työsuhteen viimeinen päivä on 8.11.2018.

Työntekijälle on maksettu liikaa palkkaa. Kuinka kauan liikaa maksetun palkan voi periä takaisin?
Työnantajan saatavaan työntekijältä sovelletaan samoja työsopimus­lain vanhentumisaikoja kuin työntekijän saatavaan työnantajalta. Työsuhteen aikainen palkkasaatavan vanhentumisaika on viisi vuotta sen erääntymisestä. Vanhentumisaika alkaa kulua, kun palkka erääntyy maksettavaksi.

 

Kauppakamarilehti 4/2018

Tekstit on julkaistu 11.12.2018 ilmestyneessä Kauppakamari-lehdessä.

Kirjastoon >>

 

Lue myös

Kolme kysymystä itsenäisyyspäivän palkanmaksuun liittyen

Onko itsenäisyyspäivä aina työntekijän palkallinen vapaapäivä? Itsenäisyyspäivä on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Siitä on...

Kolme kysymystä kansainvälisen yhteistyökumppanin löytämisestä

Tarjoamme yrityksille muun muassa neuvontaa kansainvälisissä tilanteissa ja autamme yrityksiä verkottumaan.

NYT on naistenpäivä

Naistenpäivää on juhlittu kansainvälisesti jo hieman ennen kuin yli satavuotias Helsingin seudun kauppakamari perustettiin. Jatkamme tänäkin päivänä tasa-arvon...