Artikkelikuva

Matalan kynnyksen menettely tervetullut uudistus tavaramerkkilakiin

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on tarkoitus saattaa voimaan ensi vuoden alusta. Suuri osa esitetyistä muutoksista perustuu EU-tavaramerkkidirektiiviin.

Lakiin ehdotetaan mahdollisuutta rekisteröintien hallinnolliseen menettämis- ja mitätöintivaati­musten esittämiseen patentti- ja rekisterihallituksessa. Tällainen ”matalan kynnyksen” menettely on puuttunut tavaramerkkilaista ja on tervetullut työkalu tavaramerkkien hakijoiden kannalta.

Jos rekisteröintihakemuksen esteeksi ilmaantuu aiempi samankaltainen rekisteröity merkki, ovat hakijan keinot nykyisin raivata este tieltään olleet lähinnä suostumuksen pyytäminen aiemman merkin haltijalta tai menettämis- ja/tai mitätöintiprosessin käynnistäminen markkinaoikeudessa. Tyypillisesti menettämisperusteena on näissä tilanteissa ollut merkin käyttämättömyys.

Miten tavaramerkki kumotaan?

Kumoamismahdollisuus aiemman tavaramerkin käyttämättömyyden perusteella on käytettävissä, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden kuluessa. Myös muut menettämisperusteet tulisivat hallinnollisen kumoamisen piiriin.

Tavaramerkin hakijan kannalta selvä parannus on myös ehdotettu mahdollisuus aiemman ­rekisteröidyn toiminimen osittaiseen tai kokonaiskumoamiseen käyttämättömyyden perusteella.

Nykykäytännössä tavaramerkin rekisteröinti­esteeksi ilmaantuu verrattain usein aiempi toiminimi, jonka alla tosiasiassa ei kuitenkaan harjoiteta toimintaa koko rekisteröidyn toimialan laajuudessa. Esityksen mukaan myös toiminimissä kumoamisperusteena olisi viiden vuoden käyttämättömyys.

Uudenlaiset tavaramerkit

Uusi laki mahdollistaisi myös täysin uudentyyppisten tavaramerkkien rekisteröinnin, sillä ehdotuksessa esitetään luovuttavaksi tavaramerkin graafisen esittämisen vaatimuksesta.

Tähän mennessä on jo voitu rekisteröidä varsin monenlaisia ”epätyypillisiä” merkkejä, kuten ääni, väri ja ulkomuoto. Graafisen esitettävyyden poistaminen tuo uusia mahdollisuuksia, mutta sisältää myös tulkintaongelmia. Johdantoa siihen, millaisia ei-graafisesti esitettäviä merkkejä voidaan hyväksyä, kuten multimedia tai liikkuvat merkit, voi hakea EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä.

Lakiin esitetään myös tavaramerkkien luokituskäytännön muutosta, joka edellyttää tavaroiden tai palveluiden tarkempaa yksilöimistä, koskemaan myös ennen 2012 haettuja tavaramerkkejä.

Tavaramerkkilain, tavaramerkit, tavaramerkki kumotaan, rekisteröidä, tavaramerkkien, tavaroiden tai palveluiden

Lue myös

Puhetta hyvinvointialueista -podcast: Hyvinvointialueuudistus – uhka vai mahdollisuus?

Sosiaali- ja terveydenhoito sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta 21 hyvinvointialueelle 1.1.2023. Uudellemaalle syntyy neljä hyvinvointialuetta ja...

Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus sisältää niin riskejä kuin mahdollisuuksiakin

Miljardeja ei liiku yhtä valtavaa määrää kuin hyte-toimintojen siirtyessä hyvinvointialueiden vastuulle, mutta kyseessä on yhtä...

Elinkeinoelämän järjestöt: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus menossa väärään suuntaan – sääntely lisääntyy ja monimutkaistuu

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän hallituskauden merkittävimmistä lainsäädännön kokonaisuudistuksista. Sen tavoitteena...