Helsingin seudun kauppakamari, Koronainfo, KauppakamariNYT

Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?

Oikeusministeriö avasi vuonna 2018 palvelun josta voi tarkistaa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn tilanteen.

Palvelu löytyy maksukyvyttömyysrekisteristä, joka on Oikeusrekisterikeskuksen hakupalvelu.

Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite.

Rekisteristä näkyy myös konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn kannalta olennaisia päivämääriä, kuten määräpäivä saatavien ilmoittamiselle.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot tulevat saataville internetiin vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydetään Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

Lue myös:
Edellinen artikkeli Porvoon elinkeinoaamu ja yrityspalkinnon jako siirtyivät ensi vuoteen Seuraava artikkeli Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta valmistunut 6.4.2020