Helsingin seudun kauppakamari, Koronainfo, KauppakamariNYT

Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?

Oikeusministeriö avasi vuonna 2018 palvelun josta voi tarkistaa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn tilanteen.

Palvelu löytyy maksukyvyttömyysrekisteristä, joka on Oikeusrekisterikeskuksen hakupalvelu.

Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite.

Rekisteristä näkyy myös konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn kannalta olennaisia päivämääriä, kuten määräpäivä saatavien ilmoittamiselle.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot tulevat saataville internetiin vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydetään Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?

Konkurssissa yrityksen johto menettää määräysvallan yrityksen omaisuuteen ja asioita alkaa hoitamaan...

Päivitetty 29.2.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Näitä juttuja luitte vuonna 2023

1. Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa 2. Mistä voi tarkistaa, onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa 3. Viikon kysymys: lomarahan...