Helsingin seudun kauppakamari, Koronainfo, KauppakamariNYT

Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?

Oikeusministeriö avasi vuonna 2018 palvelun josta voi tarkistaa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn tilanteen.

Palvelu löytyy maksukyvyttömyysrekisteristä, joka on Oikeusrekisterikeskuksen hakupalvelu.

Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite.

Rekisteristä näkyy myös konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn kannalta olennaisia päivämääriä, kuten määräpäivä saatavien ilmoittamiselle.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot tulevat saataville internetiin vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydetään Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

Lue myös

Päivitetty 28.2.2023: Ukrainan tilanteen vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Ukrainan kriisin laajennettua uusia pakotteita...

Neuvontapalvelut: Keskustelua tilinpäätöksestä

Pelkän tulos- ja taseraportin laatiminen ja sen edelleen jakelu ei ole riittävän ammattimaista toimintaa. Konsultoiva ja yhdessä...

Kauppapakotteet ja sopimusten noudattaminen

Lähtökohtana on sopimusten sitovuus Lähtökohtana sopimusoikeudessa on sopimusten sitovuus. Sopimukset sitovat pitkälti myös muuttuneissa olosuhteissa. Jos alun...