Mitä 4.4.2020 voimaan tullut ravintola- ja kahvilatoiminnan kielto vaikuttaa vuokranmaksuun?

4.4.2020 tuli voimaan valtioneuvoston asetus ravintoloiden, yökerhojen ja kahviloiden sulkemisesta asiakkailta 31.5.2020 saakka.

Mikä vaikutus tällä on vuokralaisen vuokranmaksuvelvollisuuteen?

Kysymykseen voidaan hakea vastausta kolmesta suunnasta; liikehuoneiston vuokralaista, ylivoimaisen esteen-käsitteestä ja edellytyksistä vuokrasopimusta tehtäessä.

Jos vuokran määrää koskeva sitoumus on vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, vuokraa voidaan sovitella (laki liikehuoneisto vuokrasta 5 ja 25 §:t). Vuokran määrän kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon vuokrasopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat. Voimaan tullut valtioneuvoston asetus antaa vuokralaiselle mahdollisuuden vedota tähän. Ongelma on se että, jos vuokranantaja ei tule asiassa vastaan, pitäisi vaatimus vuokran alentamisesta vielä oikeuden ratkaistavaksi.

Vaikka Suomen lainsäädännössä, lähinnä kauppalaissa, on heikosti säännelty ostajan (tässä vuokralaisen) ylivoimaisen esteen tilannetta, voidaan ravintoloiden, kahviloiden ja yökerhojen osalta olla lähellä sitä. Eli vuokralainen voisi vedota ylivoimaiseen esteeseen vuokran maksun osalta, koska viranomaistoimenpide estää vuokralaisen toiminnan. Myös niin sanottu edellytysoppi voi tukea vuokralaisen vaatimusta eli ne edellytykset joiden varassa vuokrasopimus on alun perin tehty, ovat olennaisesti muuttuneet koronatilanteessa.

Myös uusimmat force majeure lausekkeet (esimerkiksi ICC) huomioivat entistä enemmän sen että ylivoimainen este voi olla kummallakin osapuolella.

Vuokralaisen on syytä tehdä kirjallinen vuokranalennuspyyntö vuokranantajalle, perustella se edellä esitetyn mukaisesti ja käynnistää neuvottelut asiasta. Yhteisen ratkaisun hakeminen on kummankin osapuolen etu. Sovittu muutos vuokran maksuun on tehtävä kirjallisesti. Jos ratkaisuun ei päästä, voi vuokraa koskevan vaatimuksen saattaa oikeuden ratkaistavaksi. Se on tehtävä vuokrasuhteen aikana, ei enää sen päätyttyä.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Päivitetty 28.2.2023: Ukrainan tilanteen vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Ukrainan kriisin laajennettua uusia pakotteita...