Suomen ja Ruotsin liityttyä kaikki Pohjoismaat kuuluvat NATOon. Näkyy kartta Suomi, Ruotsi, Norja.

NATO on iso mahdollisuus suomalaisille yrityksille

Liittyminen NATOon on tärkeä liike Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta, mutta jäsenyydestä on otettava täysi hyöty myös suomalaisille yrityksille.

Naton peruskirjan eli Pohjois-Atlantin sopimuksen 2 artiklan mukaan sopimuspuolet edistävät taloudellista yhteistyötä, ja 3 artiklan nojalla sopimuspuolet kehittävät omia ja yhteisiä valmiuksiaan vastustaa aseellisia hyökkäyksiä.

Suomesta löytyy runsaasti osaamista niin kyberturvallisuuden kuin perinteisemmän puolustautumiskaluston saralla.

Lockheed Martinin kanssa tehdyn hävittäjäsopimuksen yhteydessä uutisoitiin, että Lockheed Martin rakentaa epäsuoran teollisen yhteistyön puitteissa suomalaisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kumppanuuksia, joissa kehitetään turvallisuusyhteistyötä usean vuosikymmenen ajan.

Liittyminen NATOon luo entistä paremman pohjan kumppanuuksille, ja toivottavasti monelle suomalaiselle yritykselle mahdollisuuden päästä NATO-kumppaneiden markkinoille.

Suomen ja Ruotsin liityttyä kaikki Pohjoismaat kuuluvat NATOon.

Liittyminen yhteiseen puolustusliittoon tekee Suomesta myös aikaisempaa selkeämmin yhden Pohjoismaista ja jopa osan aiemmin maantieteellisesti epämääräisesti määriteltyä, mutta houkuttelevaa, Skandinaviaa. Katseet kääntyvät Suomessa yhä vahvemmin länteen.

Suomalaisyritykset tähyävät usein merta edemmäs kalaan, mutta kulttuuri, lainsäädäntö ja etäisyydet puhuvat vahvasti Pohjoismaisen kaupan puolesta.

Näihin uusiin mahdollisuuksiin kannattaa tarttua!

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari


Lue myös

NATO-jäsenyys vahvistaa elinkeinoelämän elinvoimaa

Tästä huolimatta nyt ei ole oikea aika painaa jarrua. Venäjän aiheuttama epävarmuus naapurimaissa on näkynyt myös Suomessa...

Mitä markkinamahdollisuuksia Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari tarjoavat suomalaisille yrityksille?

Tšekin bruttokansantuote on noin puolet ja Slovakian yksi kolmasosa Suomen bruttokansan­tuotteesta....

Liiketoimintamahdollisuuksia Latinalaisesta Amerikasta

Brasilia – mahdollisuuksien maa Brasilia on maailman kahdeksanneksi suurin talous, ja pinta-alaltaan ja asukasluvultaan se on maailman...