Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

Nöyrät kiitokset

Korona ottaa taas uusia kierroksia viruksen uusien muunnosten leviämisen myötä. Viruksen edetessä viranomaiset ovat päättäneet uusista ravintolatoiminnan ja kokoontumisen rajoituksista. Myös maahantuloa koskevia säädöksiä on kiristetty ja esitetty yleinen etätyösuositus. Nämä rajoitukset ovat voimassa ainakin ensi vuoteen.

Yritykset ovat joutuneet uusiin säädöksiin jo tottumaan. Ne aiheuttavat paljon päänvaivaa ja taloudellisia tappioita erityisesti suuria investointeja tehneille palvelualojen yrityksille. Yritystoiminnan kannalta pahinta onkin tilanteen ennakoimattomuus, toimintaa on erittäin vaikeaa vieläkään suunnitella edes yhden vuoden perspektiivillä.

Korona on kouraissut Helsingin seudun taloutta kovemmin kuin koko maata. Tämä johtuu seudun palveluvaltaisesta elinkeinorakenteesta. Eri toimialat ovat olleet aivan erilaisessa asemassa viruksen vaikutusten suhteen. Pahimmin ovat kärsineet tapahtuma-ala ja henkilöliikenne. Hotelli- ja ravintola-ala on joutunut mukautumaan viruksen etenemisen myötä muuttuviin rajoituspäätöksiin usein muutaman päivän varoitusajalla, mikä näkyy yritysten tuloksissa ja työllistämismahdollisuuksissa.

Koronapassi on onneksi tuonut toimintaan uusia mahdollisuuksia. Vaikka passin käytön rajoista päättäminen onkin ollut hyvin vaikeaa, antaa passin käyttöön ottaminen monelle yritykselle mahdollisuuden jatkaa toimintaansa edes jotenkin kannattavasti.

Samalla passi kohdentaa palvelutoiminnan rajoitukset rokottamattomiin asiakkaisiin. Rajoituksista voi asiakkaana välttyä, kun pitää huolta omista rokotuksistaan tai käy koronatestissä riittävän usein. Sama mahdollisuus tulisi ulottaa kaikkiin työelämän tapaamisiin.

Aivan yksin ei yritysten tarvitse kuitenkaan ottaa uusia rajoituksia vastaan. Kauppakamari antaa yrityksille neuvontaa niin rajoitusten kanssa toimimisesta, pandemian vaikutuksista henkilöstöä koskevaan päätöksentekoon kuin käytettävissä olevin selviytymiskeinoihin. Kauppakamarin lakimiesten, veroasiantuntijoiden ja yritystalouden asiantuntijoiden palvelut ovat olleet pandemian aikana hyvin kysyttyjä ja saaneet käyttäjiltä paljon kiitosta. Tällä tavoin kauppakamari pyrkii auttamaan yrityksiä haasteellisessakin toimintaympäristössä.

* * *

Olen saanut toimia kauppakamarin toimitusjohtajana yli 24 vuoden ajan, paljon pidempään kuin alun perin suunnittelin. Yhteistyö laajan jäsenyritysten joukon kanssa on tehnyt työstä mielenkiintoista ja pitänyt kauppakamarin kiinni yritysten arjessa.

Eivät kuluneet vuodet ole olleet kauppakamarillekaan ihan huonoja. Paras osoitus tästä on, että jäsenmäärä on näiden vuosien aikana miltei kaksinkertaistunut ja yritysten kauppakamaritoimintaan käyttämä rahamäärä seitsenkertaistunut. Laajentuva jäsenpohja on lisännyt kauppakamarin kannanottojen painoarvoa, tuonut palveluille lisää käyttäjiä ja parantanut verkostoitumisen mahdollisuuksia. Hyvä yhteys jäsenyrityksiin on mahdollistanut kauppakamarin systemaattisen kehittämisen. Esitän nöyrät kiitokseni hyvästä yhteistyöstä jäsenyritysten ja niiden avainhenkilöiden kanssa näiden vuosien aikana.

Pia jatkaa tästä.


Tutustu Helsingin seudun kauppakamarin
jäsenneuvontaan


Lue myös

NATO-jäsenyys vahvistaa elinkeinoelämän elinvoimaa

Tästä huolimatta nyt ei ole oikea aika painaa jarrua. Venäjän aiheuttama epävarmuus naapurimaissa on näkynyt myös Suomessa...

Tapio Nurminen: EU:n elpymismiljardien pitkän ajan hyöty voi Suomessa jäädä vähäiseksi

Yrityksissä kannetaan huolta siitä, että EU:n elpymismiljardien pitkän ajan hyöty voi...

Valmet – KoulutusOnlinen aktiivikäyttäjä

Valmet panostaa työnantajana henkilöstönsä kouluttamiseen ja kehittämiseen. 1.9.2020 alkanut KoulutusOnlinen käyttö on lähtenyt yrityksessä poikkeuksellisen upeasti; lähes...