Riikka Vataja on Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija, osaaminen ja kasvupalvelut.

Osaajapula kaipaa nopeita ratkaisuja, otetaan siis palvelut tehokäyttöön

Pääkaupunkiseudulla yli 60 prosenttia yrityksistä kokee pulan olevan kasvun este.

Yritysten krooninen osaajapula on noussut otsikoihin koko syksyn ajan. Helsingin seudulla osaajapulaa potevien yritysten määrä oli syksyllä lähes 70 prosenttia, kun vastaava osuus oli vielä huhtikuussa noin 60 prosenttia. Huolestuttavaa on sekin, että yli 60 prosenttia yrityksistä kokee pulan olevan kasvun este.

Pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella on käynnistetty suuria koulutus- ja työllisyyspoliittisia uudistuksia, joiden vaikutukset osaajatarpeisiin jäävät nähtäväksi pidemmällä aikavälillä. Se ei kuitenkaan riitä, vaan myös nopeasti tehoavia ratkaisuja tarvitaan.

Kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen vaikuttavia osaamisen kehittämisen palveluja tuottavat sekä markkinaehtoisesti toimivat että julkisesti rahoitetut organisaatiot. Yritykset kuitenkin tuntevat palveluja varsin heikosti.

Reilusti alle puolet yrityksistä Helsingin seudulla on tehnyt yhteistyötä alueen korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen tai te-hallinnon kanssa. Ne yritykset, jotka tekevät yhteistyötä, ovat siihen tyytyväisiä. Yhteistyön esteeksi koetaan usein ”yhteisen kielen” puute ja tutkintolähtöisyys.

Julkisella rahoituksella tuotettujen palvelujen heikko tunnettuus ja siitä johtuva vajaakäyttö ovat asioita, joihin jokainen palveluja tuottava organisaatio voi osaltaan vaikuttaa.

Palvelujen laajempi hyödyntäminen ei yksin ratkaise rakenteellisista ongelmista johtuvaa osaajapulaa, mutta akuutissa osaajapulassa jokainen kivi on käännettävä.


Mielipidekirjoitus julkaistiin Kauppalehdessä 27.12.2021


Lue myös

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

4.1 Keskeiset ehdotukset Helsingin seudun kauppakamari haluaa kiinnittää huomiota seudun vakavaan...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Osaajapulaan helpotusta urakierron kautta

Yrityksen tarvitsemaan asiantuntijatyöhön voi löytyä tekijä helpoiten omasta talosta. Sisäisten urapolkujen edistämisessä hyödynnetään yhä enemmän ammattikorkeakoulun koulutuksia.