Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari

Satamaratkaisun tuettava talouden elpymistä

Helsinki tarvitsee satamaratkaisun, joka edistää koko talousalueen koronan jälkeistä toipumista. Paras vaihtoehto voisi olla Länsisataman kehittäminen ja ruuhkia purkava satamaväylä.

Keskustelu Helsingin satamien sijaintipaikoista kiihtyi viime syksynä, kun keskustaan kaavailtu maanalainen kokoojakatu kaatui poliittiseen vastustukseen ja etenkin Länsisataman aiheuttamiin ruuhkiin oli lähdettävä hakemaan muita ratkaisuja.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari kertoo, että kaupungin omistamassa yhtiössä oli jo jonkin aikaa hahmotettu erilaisia skenaarioita tulevasta. Pormestari Jan Vapaavuoren pyynnöstä ne kiteytet­tiin heinäkuussa julkistettuun raporttiin.

Esitellyistä kolmesta skenaariosta ensimmäisessä satamien perustoiminnot säilyisivät nykyisillä paikoillaan.
– Tämä olisi sataman kannattavuuden kannalta paras ratkaisu, koska se toisi kasvua matkustaja- ja rahtiliikenteen volyymeihin. Kääntöpuolena saattaisi kuitenkin olla liikenneongelmien kärjistyminen, Haapasaari sanoo.

Maanalainen väylä purkaisi ruuhkia

Toisessa skenaariossa keskeinen osa Katajanokan ja Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenteestä keskitetään Länsisatamaan.

Tämä ratkaisu edellyttäisi satama-alueen laajentamista. Lisäksi Jätkäsaaren ruuhkien purkamiseen olisi rakennettava maanalainen väylä satamasta Länsiväylän alkuun.

– Kyse olisi satamaliikenteen tarpeisiin suunnitellusta maanalaisesta väylästä, jonka satamayhtiö olisi valmis rahoittamaan ja toteuttamaan.

Satamaväylän rakennuskuluiksi on arvioitu 180 miljoonaa euroa. Haapasaaren mukaan investointi tehtäisiin pitkälle aikavälille ja sen rahoitus tulisi satamamaksujen kautta.

– Väylä poistaisi satamaliikenteen aiheuttamat ruuhkapiikit katuverkosta ja sujuvoittaisi satamaan tuloa ja lähtöä. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole alueen ruuhkia tehokkaammin sujuvoittavaa ratkaisua.

Haapasaaren mukaan Länsisatama-vaihtoehto myös vapauttaisi ydinkeskustassa tilaa muulle käytölle. Kaupunki haluaa nyt vauhdittaa suunnittelu­kilpailulla Kauppatorilta Olympiaterminaaliin ulottuvan Eteläsataman alueen kehittämistä.

– Käytettävissä olevan alueen laajuuteen vaikuttaa Olympiaterminaalin laivaliikenteen tulevaisuus.

Vuosaari kaukana matkustaja­liikenteelle

Kolmannessa skenaariossa Tallinnan matkustaja- ja rahtiliikenne keskitetään Vuosaareen ja Tukholman liikenne Länsisatamaan. Haapasaaren mukaan se edellyttäisi satamayhtiöltä ja kaupungilta yhteensä noin 700 miljoonan euron investoinnit Vuosaaren satama-alueen laajentamiseen ja joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen.
– Tämä vaihtoehto edellyttäisi todennäköisesti metrolinjan jatkamista satamaan.

Haapasaari ei kannata Vuosaari-vaihtoehtoa, sillä pidempi laivamatka Vuosaaren ja Tallinnan välillä pidentäisi matka-aikaa ja kasvattaisi laivaliikenteen päästöjä.

– Arvion mukaan matkustajamäärätkin putoaisivat 20 prosenttia nykyisestä. Myös iso osa turis­teista katoaisi Helsingin ydinkeskustasta. Siksi tällä ratkaisulla olisi kielteisiä talousvaikutuksia koko pääkaupunkiseudulle.

Rahti ja matkustajat pidettävä yhdessä

Matkustaja- ja rahtiliikennettä harjoittaville varustamoille satamaratkaisussa on elintärkeää, että liiketoiminnan kahta tukijalkaa ei eroteta toisistaan. Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults sanoo, että matkustajien ja rekkojen kuljettaminen samoilla aluksilla on kannattavan liiketoiminnan edellytys.

Margus Schults huomauttaa, että matkustaja- ja rahtiliikenne tasapainottavat toisiaan, sillä molemmissa on paljon vaihtelua vuodenajan, viikonpäivän ja vuorokauden ajan välillä.

– Nämä kaksi on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi, jota varten varustamot ovat tehneet isot investoinnit kalustoon. Pelkästään yksi laiva maksaa 250 miljoonaa euroa.

Schults huomauttaa, että matkustaja- ja rahti­liikenne tasapainottavat toisiaan, sillä molemmissa on paljon vaihtelua vuodenajan, viikonpäivän ja vuorokauden ajan välillä.

– Rahti kulkee pääasiassa arkipäivinä, matkustajat taas ovat liikkeellä etenkin viikonloppuisin ja kesäisin.
Jos Schults saisi päättää, hän jatkaisi satamatoimintoja nykyisissä paikoissa. Hän kuitenkin ymmärtää, että liikenneongelmien ja kaupunki­kehitys edellyttävät uusia ratkaisuja.

– Jos kohtuullisilla investoinneilla saisi Länsisataman liikennepiikit hoidettua, niin se olisi ehkä paras ratkaisu. Matkustajaliikenteen siirtäminen rahdin kanssa Vuosaareen tietäisi matkustaja­määrien selvää laskua ja näivettäisi Helsingin keskustaa.

Satamalla iso taloudellinen merkitys

Ville Haapasaari kertoo, että syksyn aikana kaupungin päättäjien kanssa satamaratkaisusta on käyty keskusteluja. Poliittisia linjauksia voi olla odotettavissa vielä tämän vuoden puolella.

– Satamaratkaisulla on koko talousalueelle iso vaikutus, sillä selvityksen mukaan Helsingin Sataman taloudellinen kokonaisvaikutus on 4,1 miljardia euroa vuodessa. Välittömästi ja välillisesti satamaan liittyvät toiminnot työllistävät yli 25 000 henkeä, Haapasaari toteaa.

Hän huomauttaa, että Helsinki on Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Pääkaupunkiseudun palveluja käyttävät matkustajat jättävät alueelle lähemmäs 700 miljoonan euron tulot vuodessa.

– Satamalla on myös valtakunnallista merkitystä. 45 prosenttia Suomen ulkomaankaupan merikuljetusten arvosta kulkee Helsingin kautta.

Haapasaaren mielestä fokus tulisi olla nyt siinä, kuinka satama ja kaupunki pystyvät tukemaan laivaliikenteen palautumista koronan jälkeen.

– Siksi ei pitäisi edes harkita sellaisia skenaari­oita, jotka heikentävät merkittävästi matkustaja­liikenteen kasvunäkymää.

KAUPPAKAMARI nyt -lehti

Juttu on julkaistu 8.12.2020 ilmestyneessä KAUPPAKAMARI nyt lehdessä.
Lue lehden digiversio KAUPPAKAMARI nyt, joulukuu

 

Kaikki KAUPPAKAMARI nyt -lehden digiversiot

Lue myös

Mitä markkinamahdollisuuksia Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari tarjoavat suomalaisille yrityksille?

Tšekin bruttokansantuote on noin puolet ja Slovakian yksi kolmasosa Suomen bruttokansan­tuotteesta....

Liiketoimintamahdollisuuksia Latinalaisesta Amerikasta

Brasilia – mahdollisuuksien maa Brasilia on maailman kahdeksanneksi suurin talous, ja pinta-alaltaan ja asukasluvultaan se on maailman...

Katainen Espoon Elinkeinofoorumissa: Katse luontoarvoihin ja kestävämpään kasvuun

Espoon jo perinteeksi muodostunut Elinkeinofoorumi keräsi tälläkin kertaa puhujia talouden, tutkimuksen ja elinkeinoelämän huipulta. Ja...