Työntekijä

Työntekijän takaisin ottaminen

Työsopimuslain kuudennessa luvussa on säännös (6 §) työntekijän takaisin ottamisesta. Säännöksen myötä työnantajalla on työn tarjoamisvelvollisuus tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tai yrityssaneerausmenettelyn yhteydessä irtisanomalleen työntekijälle, jonka työsuhde on jo päättynyt.

Etätyökäytännöistä sopiminen

Koronan vuoksi etätyön tekemisen halu monella työpaikalla on lisääntynyt tai työnantaja saattaa harkita jopa kokonaan etätyöskentelyyn siirtymistä. Työnantaja ei kuitenkaan voi yksipuolisesti määrätä pysyvästä etätyöskentelystä, vaan siitä on työntekijän kanssa sovittava. Tässä artikkelissa on muutamia huomioon otettavia asioita, kun työpaikalla harkitaan etätyön lisäämistä.

Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttuu

Työntekijöiden lähettämisestä on kyse silloin, kun ulkomainen työnantaja lähettää työntekijän Suomeen työhön rajat ylittävien palvelujen yhteydessä. Työntekijän tulee työskennellä tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja lähettämisen on tapahduttava vain rajoitetuksi ajaksi. Työntekijöitä voidaan lähettää alihankintana, vuokratyönä tai yritysryhmän sisäisenä siirtona.