Kansainvälisen jo maassa olevan osaamisen hyödyntäminen voi olla ratkaisu työvoimapulaan – opiskelijat

TE-toimisto yritysten apuna kansainvälisissä rekrytoinneissa

Uudenmaan TE-toimisto auttaa yrityksiä osaajapulassa monin eri tavoin.

TE-toimisto auttaa etsimään kansainvälistä osaajaa niin Suomesta kuin Euroopasta sekä neuvoo rekrytointiprosessissa kolmansista maista. TE-toimiston rekrytointipalvelut ovat laajoja ja maksuttomia.

Apua kansainvälisiin rekrytointeihin

Uudenmaan TE-toimiston kansainvälisen työnvälityksen yksikön avustuksella yritys voi

  • julkaista työpaikkailmoituksen,
  • pyytää ehdokashaku-palvelua tai
  • ehdottaa rekrytointitilaisuuden järjestämistä Suomesta rekrytoitaessa.

TE-toimisto auttaa työpaikkailmoituksen laatimisessa työntekijöihin vetoavan ja erottuvan ilmoituksen saamiseksi.

Ehdokashaku-palvelussa TE-toimisto ottaa rekrytointitoimeksiannon hoidettavakseen, esihaastattelee ja valitsee potentiaalisimmat hakijat muun muassa aiemman työkokemuksen ja koulutuksen perusteella. Esihaastattelujen ja karsinnan jälkeen TE-toimisto lähettää saatavilla olevien työnhakijoiden yhteystiedot koulutus- ja työkokemustietoineen, jonka jälkeen yritys voi sopia työnhakijan kanssa esimerkiksi työhaastattelusta ja mahdollisesta työssä aloittamisesta.

Rekrytointitilaisuudet ovat tehokas keino työnhakijoiden löytämiseen, varsinkin silloin kun tarvetta on useammille työntekijöille. Covid-19-tilanteen takia rekrytointitilaisuudet ovat tällä hetkellä pitkälti virtuaalisia.

Uudenmaan TE-toimisto aloittaa lähiaikoina
TE-live palvelun

TE-live lähetyksissä yritykset voivat esitellä tarjolla olevia työpaikkoja. Kun rekrytoit Suomesta työttömän työnhakijan, voi myös palkkatuen myöntäminen olla mahdollista. TE-toimiston rekrytointiasiantuntijat kertovat näistä kaikista palveluista mielellään lisää.

Tavoitat asiantuntijat sähköpostitse rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi tai 0295 040 002 (ma–pe klo 9.00–16.15).

EURES-portaali

Uudenmaan TE-toimiston kansainvälisen työnvälityksen yksikkö auttaa myös silloin, kun sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta. Työntekijän hakualuetta voidaan laajentaa asiantuntijoiden avustuksella myös EU- ja ETA-maihin. Euroopanlaajuisen EURES-yhteistyöverkoston avulla yritys voi esimerkiksi julkaista työpaikkailmoituksen valitussa kohdemaassa, jossa osaavia työntekijöitä on saatavilla. Yritys voi hyödyntää EURES-portaalia CV-pankin ja muiden palveluiden osalta ja osallistua työpaikkamessuihin.

Muutaman kerran vuodessa järjestetään myös virtuaalisia EOJD (European Online Job Days) -rekrytointimessuja, joissa on mahdollisuus tavata ammattitaitoisia ja korkeasti koulutettuja työnhakijoita ympäri Eurooppaa. Työntekijän palkkauksessa on mahdollista hyödyntää työpaikkatukea. Mikäli työpaikkatuki kiinnostaa, otathan yhteyttä: eures.uusimaa@te-toimisto.fi tai 0295 040 002 (ma–pe klo 9.00–16.15).

Työntekijän oleskelulupa

TE-toimiston kansainvälisen työnvälityksen yksikkö auttaa myös silloin, kun rekrytoidaan kolmansista maista.

Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan.

Huomioithan, että erityisasiantuntijoiden luvat käsitellään Maahanmuuttovirastossa, tietoa myös muista työntekoon oikeuttavista oleskeluluvista löydät Maahanmuuttovirastosta. Jos työtehtävää varten ei ole muuta erityistä oleskelulupahakemusta on haettava työntekijän oleskelulupaa. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen. Uudenmaan TE-toimisto tekee työlupahakemukseen osapäätöksen, mikäli työntekijän pääasiallinen työntekopaikkakunta sijaitsee Uudenmaan alueella.

Lisätietoja TE-toimiston tekemästä osapäätöksestä ja työntekijän oleskeluluvasta löydät myös verkkosivuilta.

TE-toimisto neuvoo lisää työntekijän oleskelulupaa koskevissa asioissa sähköpostitse tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi tai 0295 040 019 (ma–pe klo 9.00–11.00).

Lue myös

Neuvontapalvelut: Käytännön hyötyä EU:sta – rajat ylittäviä digipalveluja yrityksille

EU pyrkii digitalisoimaan julkishallintoa EU-alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. EU:n digitaalinen palveluväylä Your...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Kuukausi takana FinnCham Brasiliassa

Loin listan yrityksistä ja henkilöistä, joita Nokia halusi kutsua tilaisuuteensa. Olen saanut tehdä postereita sekä linkkejä tapahtumaan....