Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Ulkomaalaislain kokonaisuudistus etenee eduskuntaan – eikä yhtään liian aikaisin

Pääministeri Marinin tavoitteena on uudistaa oleskelulupaprosesseja niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee kevääseen 2023 mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Keskeinen edellytys lupaprosessien nopeuttamiselle on ulkomaalaislain uudistaminen. Tärkeässä osassa ovat myös henkilötunnuksen uudistamista ja hallintomenettelyä koskevat lakiesitykset.

Vastaavatko nämä kesällä eduskuntaan ja syksyllä voimaan tulevat lait elinkeinoelämän toiveisiin? Uudistuksessa on paljon elementtejä, jotka ovat paitsi kannatettavia mutta myös välttämättömiä, jotta 50 000 työperäisen maahanmuuttajan lisäys toteutuu vuoteen 2030 mennessä.

Näistä tärkein on sähköisen asioinnin kehittäminen. Jatkossa työnantajan olisi mahdollista täyttää luvanhakutiedot vain yhden kerran, sen jälkeen niiden tulisi olla kaikkien päätöksentekoon liittyvien viranomaisten tiedossa kuten esimerkiksi Enter Finland -palvelun kautta toimittaessa.

Työnhakijalle jo oleskeluluvan vireillepanon yhteydessä annettava henkilötunniste nopeuttaa sekä luvan käsittelyä että hakijan käytännön asettautumista Suomeen. Myös ulkoisen palveluntuottajan käytön mahdollisuus tunnistautumisessa tuo helpotusta nykyisiin isoihin viivästyksiin edustustoissa. Sähköistä asiointia tulee kehittää kaikissa muodoissaan.

Uudistus jakaa työnantajat kolmeen ryhmään: sertifioituihin, perustyönantajiin ja korkean riskin työnantajiin. Sertifioidun työnantajan statuksen – mikä helpottaa paljon vieraskielisiä palkkaavien yritysten ja samalla myös viranomaisten hallinnollista taakkaa – saisi esityksen mukaan työnantaja, jonka liikevaihto on vähintään kaksi miljoonaa euroa ja joka hakee lupia vuosittain 10 kappaletta. Ajatus on hyvä, mutta sertifiointi pitäisi toteuttaa huomattavasti laajempana ja joustavampana, jotta siitä olisi aitoa hyötyä yhteiskunnalle ja yrityksille. Sen piiriin tulisi saada vähintään 30 % työnantajista arvioidun 10 %:n sijaan.

Lainsäädännön uudistaminen on vasta lähtökohta lupakäsittelyn nopeuttamiselle. Sen lisäksi tarvitaan asettautumispalvelujen kehittämistä ja varmuus siitä, että lupaprosessiin ei jää lainsäädännöstä tulevia hidasteita viranomaisten sujuvaan tiedonsiirtoon ja yhteistyöhön. Tämä tulee varmistaa eduskunnan poliittisessa myllyssä ja vaatia, että vastuuministerit ja esittelevät virkamiehet onnistuvat tehtävässään: ensiksi tulee taata maksimissaan 30 päivän keskimääräinen työperäisen maahanmuuton oleskelulupien kokonaiskäsittelyaika ja sen jälkeen on varmistettava, että jatkossa käsittelyaika vie maksimissaan kaksi viikkoa.

Markku Lahtinen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

@fondeo


Kauppalehti 

Ulkomaalaislain kokonaisuudistus etenee eduskuntaan – eikä yhtään liian aikaisin,
Markku Lahtisen mielipidekirjoitus julkaistu Kauppalehdessä 24.3.2022


IHH – työnantajaneuvonta

International House Helsinki tarjoaa maksuttomasti neuvontaa työnantajille ja yrityksille muun muassa kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä.
Lue lisää

Osaaminen ja työelämä

Työperäisen maahanmuuton riittävä määrä ja laatu Suomen työmarkkinoille on varmistettava nopeuttamalla lupakäsittelyä, parantamalla asettautumispalveluja ja yritysten valmiuksia vieraskielisen työvoiman rekrytointiin.
Lue lisää

Lue myös

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Koulutus- ja työvoimavaliokunnan terveisiä: osaavien tekijöiden tarve kasvussa

Hallitus linjasi huhtikuussa puoliväliriihessä, että tavoitteena on muun muassa työperäisen maahanmuuton vähintään kaksinkertaistaminen nykytasosta. Myös...

Tilapäiset ulkomaalaislain ja kausityölain muutokset voimaan 9.4.2020

Maassa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista.