Helsingin seudun kauppakamarin juristi Reetta Riihimäki. Neuvontapalvelut.

Viikon kysymys: kertaerä ja yleiskorotus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Yrityksemme ei kuulu työnantajaliittoon, mutta alalla on yleissitova työehtosopimus. Onko meidän maksettava työehtosopimuksen mukainen kertaerä kaikille työntekijöille ja tehtävä yleiskorotus kaikkien työntekijöiden palkkaan? Entä, jos työntekijän palkka on työehtosopimuksen edellyttämää taulukkopalkkaa parempi tai työntekijä on vastikään palkattu työsuhteeseen ja palkasta on juuri sovittu? Voivatko työnantaja ja työntekijä sopia, että palkka sisältää tulevan yleiskorotuksen?

Vastaus

Kauppakamari ei voi ottaa kantaa työehtosopimusten tai niiden palkkaratkaisujen tulkintakysymyksiin, vaan tämä oikeus on työehtosopimuksen solmineilla liitoilla. Työehtosopimusten palkkaratkaisut eroavat toisistaan, joten kulloinkin sovellettavan työehtosopimuksen määräykset on luettava huolella läpi. Palkkaratkaisu löytyy tyypillisesti uuden työehtosopimuksen alussa olevasta allekirjoituspöytäkirjasta.

Lähtökohtaisesti kertaerä ja euro- tai prosenttimääräinen yleiskorotus annetaan kaikille määrättynä aikana työsuhteessa oleville työntekijöille, joiden työsuhteissa kyseistä työehtosopimusta sovelletaan. Työehtosopimuskohtaisesti on voitu määritellä, miten kertaerä suhteutetaan osa-aikatyöntekijöiden tai lyhyessä määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden kohdalla työajan tai työsuhteen pituuteen.

Yleiskorotus on annettava myös siinä tilanteessa, että työntekijän palkka on työehtosopimuksen edellyttämää palkkatasoa parempi ja myös silloin, kun työntekijälle on ennen yleiskorotusta myönnetty muu, työehtosopimukseen perustumaton palkankorotus. Vastaavasti yleiskorotus koskee myös uusia vastikään palkattuja työntekijöitä, jos työsuhde on ollut voimassa työehtosopimuksessa määriteltynä ajankohtana.

Tilanteessa, jossa yleiskorotuksen määrä olisi jo tiedossa, saattaisi olla mahdollista nimenomaisesti sopia siitä, että palkassa on huomioitu päivänä xx.xx.xxxx voimaan tuleva x %:n tai xx euron yleiskorotus. Selkeintä kuitenkin on, että palkkaan tehdään yleiskorotus vasta sen tullessa voimaan ja jos työntekijä palkataan tätä ennen, jätetään palkkaan niin sanotusti korotusvaraa. Vastaavasti ylimääräisiä yrityskohtaisia palkankorotuksia harkittaessa voi olla järkevää odottaa työehtosopimuksen neuvottelutuloksen selviämistä ja päättää ylimääräisistä palkankorotuksista vasta sitten.


Reetta Riihimäki
Lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksetusta työkorvauksesta

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: loman pitäminen lyhennettynä työaikana

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: ulkomaankauppaan liittyvän kuljetuspalvelun verotus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.