Juristi Reetta Riihimäki Helsingin seudun kauppakamari. Viikon kysymys?

Viikon kysymys: Missä tilanteissa työsopimus voi raueta ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Vastaus:

Työsopimuksen raukeaminen tarkoittaa, että työsopimus katsotaan päättyneeksi ilman nimenomaista päättämistoimea kuten irtisanomista. Raukeaminen on hyvin poikkeuksellinen työsuhteen päättymistapa, joka tulee kysymykseen vain silloin, kun edellytykset jatkaa työsopimussuhdetta ovat hävinneet lopullisesti. Jos työntekijä kuolee, työsopimus raukeaa ilman erillisiä toimenpiteitä. Muilta osin toimitaan kuten tavallisesti työsuhteen päättyessä. Työnantajan tulee laskea ja maksaa lopputili heti työntekijän kuolemasta tiedon saatuaan, ellei esimerkiksi työsopimuksen ehdon mukaan lopputiliä makseta vasta työsuhteen päättymistä seuraavana tavanomaisena palkanmaksupäivänä. Lomakorvauksen lisäksi tulee maksaa mahdolliset maksamatta olevat muut työsuhteesta johtuvat saatavat.

Tavallisesti työntekijän tulee irtisanoutua irtisanomisaikaa noudattaen ennen (vanhuus)eläkkeelle jäämistään, mutta työkyvyttömyyseläke on tästä poikkeus. Jos kyseessä on täysi ja toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke, niin edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle ei ole. Työsuhde päättyy työkyvyttömyyseläkkeeseen ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Työsopimuslaissa ei ole tätä koskevaa säännöstä, mutta tulkintakäytäntö on ollut se, että työsopimus raukeaa pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Poikkeuksena tästä on korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO 2019:108, jossa työntekijä sai työkyvyttömyyseläkepäätöksen lomautuksen aikana. Hänen katsottiin voivan irtisanoutua 200 lomautuspäivän jälkeen eikä työsopimuksen katsottu rauenneen eläkepäätökseen, koska työnantajalla ei olisi kuitenkaan ollut tarjota työntekijälle työtä. Pysyvän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneen työntekijän kanssa onkin hyvä yhteisesti todeta, että työsuhde päättyy työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen takia.

On hyvä ottaa huomioon, että jos työntekijän työsopimus on irtisanottu ja hänet on vapautettu työvelvoitteesta irtisanomisaikana, työntekijä voi mennä muualle töihin – kunhan huomioi, ettei riko työsuhteen aikaista kilpailevan toiminnan kieltoa. Työsopimus ei tällöin raukea sen takia, että työntekijä menee muualle töihin. Työnantajan on maksettava irtisanomisajan palkka irtisanomisajan loppuun saakka.


Reetta Riihimäki
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

 

Tule kuulemaan, mitä sinun tulee ottaa huomioon, kun palkkaat organisaatioon kesätyöntekijöitä. Asiantuntijana kertomassa ajankohtaisista asioista Helsingin seudun kauppakamarin työsuhdejuristi Reetta Riihimäki.

Chamber cafe: Kesätyöntekijän palkkaaminen 1.3.2024

Lue myös

Viikon kysymys: Voiko työntekijän irtisanoa opintovapaan aikana ja tuleeko tällöin maksettavaksi irtisanomisajan palkka?

Työntekijällä ei ole erityistä irtisanomissuojaa opintovapaan aikana. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän...

Viikon kysymys: Kannattaako osakeyhtiössä tehdä osakassopimusta?

Viikon kysymyksessä juristimme ja muut asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: Mitä tulee tehdä, kun toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto tulee täyteen?

Olemme muutosneuvotteluiden seurauksena lomauttaneet yhden työntekijöistämme toistaiseksi. Työntekijälle annetun lomautusilmoituksen mukaan...