Johtava juristi Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluista.

Viikon kysymys: Miten kutsumme toistaiseksi lomautetun henkilön takaisin työhön?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Meillä on työntekijä ollut toistaiseksi lomautettuna lähes kaksi kuukautta. Nyt meillä olisi hänelle työtä tarjolla ja mietimme, miten kutsumme hänet takaisin työhön? Onko hänen palattava mihin tahansa työtön, mitä meillä on tarjolla, vai vain omaan työhönsä? Olen kuullut, että hän olisi muualla töissä.

Vastaus:

Koska tarkkaa lomautuksen päättymispäivää ei ole ilmoitettu, työnantajan on annettava työntekijälle lomautuksen päättymisilmoitus. Ilmoitus annetaan vähintään seitsemän päivää ennen töiden alkamista, ellei pidemmästä tai lyhyemmästä ilmoitusajasta ole sovittu. Myös työehtosopimuksessa voi olla laista poikkeavia määräyksiä ilmoitusajasta.

Työntekijällä on velvollisuus palata lähtökohtaisesti vain työsopimuksensa mukaiseen työhön. Jos tarjolla on muuta kuin työsopimuksen mukaista työtä, työntekijän ei välttämättä tarvitse ottaa sitä vastaan. Työsuhdetta ei voida tällöin päättää työstä kieltäytymisen perusteella.

Tilanne on toinen, jos työntekijä kieltäytyy palaamasta työsopimuksensa mukaiseen työhön. Tilannetta voidaan pitää työstä kieltäytymisenä, joten se voi muodostaa jopa työsuhteen päättämisperusteen.

Päättymisilmoitus ei saa olla epäselvä. Työntekijän on ymmärrettävä olevansa nimenomaan velvollinen palaamaan tiettynä ajankohtana työhön. Työtä on tarjottava henkilökohtaisesti ja selkein ehdoin. Muunlainen työtarjous ei katkaise lomautusta eikä tarkoita työstä kieltäytymistä.

Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi muuta työtä vastaan, hän voi irtisanoa tämän lomautusaikaisen työsopimuksensa sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Lomautuksen ajaksi otettu toinen työ ei siis voi olla työhön palaamisen este.


Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Haluatko lisätietoa lomautuksista? Lataa työnantajan muistilista lomautustilanteisiin

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen...

Viikon kysymys: Mitä tulee tehdä, kun toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto tulee täyteen?

Olemme muutosneuvotteluiden seurauksena lomauttaneet yhden työntekijöistämme toistaiseksi. Työntekijälle annetun lomautusilmoituksen mukaan...

Viikon kysymys: Saako henkilön kuvaa käyttää markkinoinnissa?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin. Henkilökuvan käytöstä markkinoinnissa on annettu suositus 11.1.2024.