Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin juristi.

Viikon kysymys: sairausajan palkanmaksuvelvollisuus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Milloin työnantajalla ei ole sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta?

Vastaus

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos tämä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Palkanmaksu­velvollisuus on oikeuskäytännön mukaan voitu evätä esimerkiksi tilanteessa, jossa työkyvyttömyys on seurausta työntekijän itselleen tahallisella työturvallisuusohjeiden vastaisella menettelyllä aiheut­tamasta loukkaantumisesta tai ravintolatappeluun osallistumisesta.

Sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta ei ole myöskään, jos työkyvyttömyyttä ei ole aiheuttanut sairaus tai tapaturma. Jos työkyvyttömyys johtuu esimerkiksi toimenpiteestä, joka on tehty muista kuin lääketieteellisistä syistä, perustetta sairausajan palkan maksamiselle ei ole. Tällaisina on pidetty esimerkiksi tatuointien poistoa ja puhtaasti kosmeettisia toimenpiteitä.

Työntekijä ei ole aina täysin työkyvytön, ja työnantaja saattaa pystyä osoittamaan työntekijälle esimerkiksi tämän työsopimuksen mukaisia kevennettyjä työtehtäviä sairausloman sijaan, mistä kieltäytyminen saattaa johtaa sairausajan palkan epäämiseen.

Työntekijä saattaa myös menettää oikeutensa sairausajan palkkaan tilanteissa, joissa tämä kieltäytyy toimittamasta työnantajan edellyttämää luotettavaa selvitystä työkyvyttömyydestään.

Sairausajan palkka voidaan evätä myös sairauslomaoikeuden väärinkäyttötilanteissa.

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...

Perhevapaauudistus – mitkä ovat keskeiset muutokset?

Raskausvapaa Raskausvapaan kesto on sidottu sairausvakuutuslain mukaiseen raskausrahakauteen. Raskaana olevalla työntekijällä on oikeus 40 arkipäivän pituiseen yhdenjaksoiseen...

Työntekijän pitkä sairauspoissaolo – mitä kaikkea työnantajan pitää ottaa huomioon?

Työhönpaluun tukeminen ja vaihtoehdot Työpaikalla sovitaan työnantajan ja henkilöstön kesken varhaisen...