Kati Mattinen on juristi Helsingin seudun kauppakamarissa. Neuvontapalvelut

Viikon kysymys: työn tarjoamisvelvollisuudesta ja takaisinottovelvollisuudesta

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys:

Mitä eroa on työnantajan työn tarjoamisvelvollisuudella ja takaisinottovelvollisuudella?

Vastaus:

Kun työnantaja on irtisanonut työntekijän tuotannollis-taloudellisella irtisanomisperusteella, sillä on työn tarjoamisvelvollisuus työsuhteen päättymiseen saakka, käytännössä siis irtisanomisaikana. Työntekijälle tulee tarjota irtisanomisen vaihtoehtona kaikkea saatavilla olevaa, tälle sopivaa työtä, jota hän pystyisi tekemään koulutuksensa, ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella. Työnantajalla on myös kohtuullinen koulutusvelvollisuus. Jos työnantaja käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa konserniyrityksessä, työn tarjoamisvelvollisuus ulottuu myös sinne.

Työsuhteen päätyttyä alkaa takaisinottovelvollisuus. Se koskee vain samoja ja samankaltaisia työtehtäviä, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt.

Takaisinottovelvollisuuden piirissä olevalla, työn pätevyysvaatimukset täyttävällä työntekijällä on etusija tarjolla olevaan työhön ennen muita ulkopuolisia työnhakijoita. Työtä pitää tarjota TE-toimistossa työnhakijana olevalle työntekijälle neljän kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä tai kuuden kuukauden ajan, jos työsuhde oli kestänyt vähintään 12 vuotta. Takaisinottovelvollisuus ei ulotu muihin konserniyrityksiin eikä siihen liity koulutusvelvollisuutta.


Kati Mattinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: työsopimuksen kesto ja määräaikainen oleskelulupa

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...