Lakimies Anette Laiho Helsingin seudun kauppakamarista.

Viikon kysymys: työnteko-oikeuden varmistaminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys:

Rekrytoimme yritykseemme työntekijöitä kansainvälisesti. Keneltä kaikilta työntekijöiltä meidän täytyy varmistaa työnteko-oikeus?

Vastaus:

Työnantajan on varmistauduttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on työnteko-oikeus. Varmistautumisvelvollisuus koskee sekä suomalaista että ulkomaista työnantajaa. Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen eli työnantajan tulee varmistaa työnteko-oikeus kaikilta niiltä työntekijöiltä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia. Työnteko-oikeus tulee varmistaa ennen työnteon aloittamista Suomessa ja varmistautumisvelvollisuus on voimassa koko työsuhteen ajan.

Ulkomaalaisen työnteko-oikeus voi perustua esimerkiksi työnteon perusteella myönnettyyn oleskelulupaan tai EU-kansalaisen oleskeluoikeuteen. Jos työnteko-oikeus perustuu oleskelulupaan, työnantaja varmistaa työnteko-oikeuden työntekijän oleskelulupakortista. Lisäksi työnantajan tulee tarkastaa, asetetaanko työnteko-oikeudelle rajoituksia. Työntekijän oleskelulupa on voitu myöntää esimerkiksi tietylle ammattialalle, jolloin työntekijällä on oikeus tehdä työtä vain kyseisellä ammattialalla.


Anette Laiho
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: määräaikaisen työsopimuksen jatkaminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: hiilinielu ja kirjanpito

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...