Anette Laiho on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Neuvontapalvelut: Toimeksiantajan velvollisuudet ja ulkomaalaiset työntekijät

Ulkomaalaislaissa säädetään työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa. Laissa asetetaan lisäksi velvollisuuksia toimeksiantajalle.

Ulkomaalaislaki uudistui 23.2.2023, minkä seurauksena toimeksiantajan velvollisuuksiin tehtiin muutoksia. Rakennusalaa ja telakka-alaa koskevat jatkossa tarkemmat säännökset kuin muita aloja.

Toimeksiantajan velvollisuudet

Toimeksiantajan velvollisuudet koskevat urakan tai aliurakan antajaa ja työn teettäjää, kun ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät työskentelevät Suomessa urakointi- tai aliurakointityössä, vuokratyövoimana tai yrityksen sisäisenä siirtona. Ulkomaalaisella työntekijällä tulee olla työnteko-oikeus Suomessa ja työnantajan velvollisuutena on varmistautua siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on työnteko-oikeus. Vastaava työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus koskee toimeksiantajaa.

Uutena asiana laissa säädetään toimeksiantajaa koskevasta tietojen säilyttämisvelvollisuudesta. Toimeksiantajan tulee säilyttää tiedot ulkomaalaisesta työntekijästä ja hänen työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tietojen säilyttämisvelvollisuuden kesto on kaksi vuotta työntekijän palvelussuhteen päättymisestä.

Toimeksiantajan täytyy lisäksi ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus. Lakimuutoksen myötä toimeksiantajan ei tarvitse enää tehdä työntekijäilmoitusta TE-toimistolle ulkomaalaisesta työntekijästä.

Rakennustyömaa ja telakka-alue

Jatkossa laissa asetetaan uusia velvoitteita rakennustyömaalla pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle sekä telakka-alueella pääsiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle. Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on varmistuttava rakennustyömaalla siitä, että kaikilla alueella työskentelevillä ulkomaalaisilla on työnteko-oikeus.

Vastaava velvollisuus on pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla telakka-alueella. Työnteko-oikeus täytyy näin ollen varmistaa sekä ulkomaalaisten että suomalaisten yritysten palveluksessa olevilta ulkomaalaisilta työntekijöiltä. Pääurakoitsijalla tai muulla päätoteuttajalla ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla on myös tietojen säilyttämisvelvollisuus kaikista ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista. Tietojen tulee olla tarvittaessa työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa ja niitä tulee säilyttää kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisestä.


Anette Laiho
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa (päivitetty)

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.

Neuvontapalvelut: Kesällä voimaan tulevia työlainsäädännön muutoksia

Työturvallisuuslakiin on tulossa 1.6.2023 alkaen muutoksia, joiden taustalla on tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämisestä.