Kati Mattinen toimii työsuhdejuristina Helsingin seudun kauppakamarissa, tarjoten neuvontapalveluja.

Viikon kysymys: Vuosilomalaissa ei suoraan lue, että kuuteen lomapäivään sisältyy yksi lauantai. Mihin tämä lauantaisääntö perustuu?

Vuosilomalain mukaan arkipäivillä tarkoitetaan muita viikonpäiviä kuin sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, pääsiäislauantaita ja vapunpäivää.

Vuosilomalaki edellyttää, että työnantaja selvittää vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet, ja työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Työnantaja määrää loman ajankohdan, ellei siitä sovita, ei työntekijä.

Näihin säännöksiin pohjautuen työnantaja voi edellyttää, että kuuteen lomapäivään sisältyy yksi lauantai myös silloin, kun työntekijän kanssa sovitaan vuosiloman pitämisestä osissa. Jos esimerkiksi kuuden päivän talviloma sovitaan pidettäväksi kahdessa osassa, työnantaja voi sallia tämän sillä edellytyksellä, että yksi lomapäivistä on lauantai. Vuosilomalain mukaan kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi.

Työnantajan yleinen ohjeistus asiasta ei ole työneuvoston lausunnon mukaan riittävä osoitus suostumuksesta. Jos työntekijä ei syystä tai toisesta tähän suostuisi, niin sitten työnantaja voi olla antamatta lomaa osissa, ja määrätä sen pidettäväksi yhdenjaksoisena. On tärkeää sopia ja merkitä vuosiloma heti oikein.

Arkipyhäviikot ovat poikkeus siitä pääsäännöstä, että viikon lomassa kuluu kuusi lomapäivää, ja esimerkiksi juhannusviikolla lomapäiviä kuluu vain neljä.

Kati Mattinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa juristimme ja muut asiantuntijamme vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin.

Lähetä kysymyksesi

Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme olipa kyseessä sitten henkilöstö- tai palkkakysymys, verotus- tai kirjanpitoasia >>

Asiantuntijatiimimme auttaa sinua eteenpäin.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Lomakausi on jälleen alkamassa

Vuosiloman ansainta Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä...

Kolme kysymystä itsenäisyyspäivän palkanmaksuun liittyen

Onko itsenäisyyspäivä aina työntekijän palkallinen vapaapäivä? Itsenäisyyspäivä on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Siitä on...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...