STEP-koulutuksen aluepäällikkö Mirkka Aivelo kauppakamarin juttusarja Yritysyhteistyöstä ratkaisuja osaajapulaan.

Yritykset tuovat näkökulmia koulutuksen sisältöihin

Ammatillisesta lisäkoulutuksesta saa enemmän irti, kun yritykset ovat mukana jo sisältöjen suunnittelussa. STEP-koulutus toivoo kumppaneiksi lisää myös pienempiä yrityksiä.

Maanlaajuinen aikuiskouluttaja STEP-koulutus on erikoistunut sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan ammatilliseen koulutukseen. Aiemmin Seurakuntaopistona tunnetusta oppilaitoksesta valmistutaan muun muassa lähihoitajaksi, kampaajaksi, parturiksi, lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

STEP-koulutuksen aluepäällikkö Mirkka Aivelo Järvenpään-kampukselta sanoo, että
valtionosuusrahoituksen saaminen edellyttää koulutuksiin avointa hakua. Ammatillisen lisäkoulutuksen sisältöihin yritykset tai julkisen sektorin asiakkaat voivat kuitenkin vaikuttaa tutkinnon perusteiden asettamissa rajoissa.

– Ammatillista koulutusta ei suunnitella oppilaitoksen seinien sisällä, sillä meillä ei ole viimeisintä tietoa työelämän tarpeista. Se tieto löytyy työpaikoilta. Siksi koulutuspäivien sisältöjen suunnittelussa on mukana asiakkaiden edustajia, Aivelo toteaa.

Yrityksiltä ideoita koulutuksen sisältöön

Hyvä esimerkki yhteistyöstä asiakasorganisaatioiden kanssa on STEP-koulutuksen pedagogista johtajaksi -koulutus, joka on pedagogista työtä johtaville suunnattu lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä, mutta opiskelija voi suorittaa siitä myös haluamiaan osia.

– Tutkinnon perusteet antavat raamit, mutta asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuspäivien sisältöön.

Aivelon mukaan julkisen sektorin ohella johtajakoulutusta on hyödynnetty myös varhaiskasvatus- ja sosiaalialan yrityksissä.

Tutkintotavoitteiden mukaisen ammattimaisen koulutuksen etu on hänen mielestään se, että opiskelusta tulee prosessimaisempaa. Pelkkien asiantuntijaluentojen kuuntelemisen sijaan opiskelija pääsee opettajan sparraamana opettelemaan taitoja käytännössä.

– Toistojen kautta asiat oppii parhaiten. Silloin myös hoksaa kohdat, joissa voi vielä kehittyä.

Myös pienten yritysten tarpeisiin vastauksia

STEP-koulutus tarjoaa ammatillista koulutusta vuosittain 3500 opiskelijalle useilla eri paikkakunnalla. Yli 18-vuotiaiden osuus koko ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä oli viime vuonna peräti 92 prosenttia. Kasvava määrä oppilaitoksen opiskelijoista on alan vaihtajia.

Tutkintojen ja lyhyempien kurssien ohella STEP-koulutus tekee myös räätälöityjä koulutuksia yrityksille.

Aivelon mielestä suomalaisen koulutusjärjestelmän nähdään edelleen jakautuvan liian hierarkkisesti ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

– Monelle tulee yllätyksenä, kuinka laadukasta ammatillinen lisäkoulutus voi olla ja että siitä on hyötyä myös korkeakoulutetuille. Johtamiskoulutus on tästä hyvä esimerkki.

– Jos omaan työhön tarvitaan uusia ajatuksia tai osaamisen syventämistä, myös ammatillinen koulutus voi tarjota tähän ratkaisuja koulutustaustasta riippumatta, Aivelo toteaa.

Hän toivoo, että osaamistarpeiden kehittämisessä yritysten kynnys ottaa yhteyttä oppilaitoksiin olisi mahdollisimman matala.

– Jos meiltä itseltämme ei löydy vastauksia yrityksen osaamistarpeisiin, verkostoistamme niitä varmasti löytyy.

Aivelo kannustaa suurempien yritysten ohella myös pienempiä yrityksiä hyödyntämään ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia. Hänen mielestään tässä auttaisi esimerkiksi saman alan yritysten verkostoituminen.

– Riittää, kun yksi yritys esittää toiveen koulutuksesta. Sen jälkeen haemme tarvittavan yritysverkoston, jotta koulutus voitaisiin toteuttaa.


Osaavan työvoiman saatavuus on Helsingin seudun yrityksissä vaikeutunut nopeasti. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan sekä pidemmällä aikavälillä vaikuttavia toimenpiteitä kuten työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton lisäämistä, mutta myös toimenpiteitä, joiden vaikutukset ovat nopeammat. Helsingin seudun kauppakamarin yrityksille syksyllä tehty kysely osoitti, että yritykset pitävät yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa erittäin tärkeänä tapana turvata osaavan työvoiman saatavuus.Lue myös

Mielipidekirjoitus: Suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta on moneksi

On lyhytnäköistä tehdä vastakkainasettelua ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välillä.

Hallituksen on huolehdittava ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten tarpeisiin

Leimallista tilanteelle on, että yritysten pula osaavista tekijöistä koskee korkeakoulutettujen ohella...

Ammatillisesta koulutuksesta ratkaisuja osaajapulaan

Ammatillisen koulutuksen työkalupakki esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin on laaja, mutta yritykset eivät kuitenkaan tunne mahdollisuuksia kovinkaan hyvin....