Artikkelikuva

Antaako uusi työaikalaki riittäviä joustoja työajan järjestämiseen?

Työaikalain uudistamista on varmastikin erittäin suuressa joukossa yrityksiä malttamattomina odotettu ja toiveena on ollut saada lainsäädäntö, joka tukee nykyajan työelämää mahdollisimman hyvin. Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Täyttyivätkö odotukset?

Kyllä ja ei. Edustamanikaltaisessa yrityksessä on erityisenä haasteena yhdistää hyvin erilaiset työtehtävät ja työn vaatimukset siten, että kaikki tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti ja myös kokevat niin.

Työajan järjestäminen, työajan korvaaminen ja yhteiset pelisäännöt ovat isoja tekijöitä tämän tilanteen ja kokemuksen luomisessa.

Tarkastelen tässä lyhyessä kolumnissa vain asiantuntijatyön työaikakysymyksiä ja niitä joustoja, joita uuteen työaikalakiin on luotu nimenomaan vaativaa asiantuntijatyötä ajatellen. Tärkeä kysymys meidän yrityksessämme on toki koko työaikalain kokonaisuus ja käymme tarkkaan läpi sen mukanaan tuomat muutokset ja niiden vaikutukset omiin ohjeisiimme. Asiantuntijatyön ja tietointensiivisen työn järjestäminen, sen johtaminen ja työajan korvaaminen ovat kysymyksiä, jotka ovat meillä jatkuvasti esillä ja niiden valossa uusi työaikalaki tuo mukanaan sekä hyvää että huonoa.

Joustotyö on ollut meidän yrityksessämme odotettu uudistus ja olemme toivoneet sellaista mahdollisuutta, että tietotyötä tekevä ihminen saa järjestää oman työaikansa työtä järkevimmin tukevalla tavalla. Uuden lain mahdollisuus levittää työpäivää ja työviikkoa laajemmalle mahdollistaa tämän. Sen sijaan työajan kirjaamiseen liittyvät vaatimukset, tarkka rajanveto siihen, kuinka suuri osuus tulee olla oman päätäntävallan piirissä sekä erityisesti ison yrityksen haasteet luoda tehokkaita ja yhdenmukaisia järjestelmiä työajan seuraamiseen, ovat heikentäneet uusien säännösten hyödynnettävyyttä yrityksessä.

Uudessa työaikalaissa on vielä useita asioita auki, ja varmaankin vasta tuleva soveltamiskäytäntö näyttää, miten se toimii.

Yrityksen näkökulmasta toivoisikin, että lain soveltamisessa huomioitaisiin myös käytännön yrityselämän konkreettiset jokapäiväiset haasteet ja pyrittäisiin tukemaan lain käytännön toimivuutta luomalla oikeuskäytäntöä, joka mahdollistaa lain joustavan tulkinnan.

 

Kauppakamari 4/2019

Artikkeli on julkaistu 10.12. ilmestyneessä  printtilehdessä »

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...