Tarja Kinnunen on markkinointipäällikkö Helsingin seudun kauppakamarissa.

Elinikäinen oppiminen – avain osaavaan työvoimaan

Elinikäinen oppiminen on yksi työelämän tärkeimmistä taidoista ja sen merkitys tulee kasvamaan entisestään. Osaavan työvoiman pula on yhä kovempi alalla kuin alalla, eivätkä rekrytointihaasteet koske enää vain koodareita ja ravintola-alaa.

Uusien työntekijöiden rekrytointi ei olekaan enää paras tai helpoin tapa ratkaista organisaatioiden osaamisvaje tai uudistumistarve. Oleellisempaa on varmistaa, että olemassa olevan henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan työelämän tulevaisuuden haasteisiin.

Pidä kiinni henkilöstäsi

Työntekijät vaihtavat työpaikkaa usein 3–5 vuoden välein. Muutamassa vuodessa omat tehtävät on yleensä opittu ja menevät osin rutiinilla. Työpaikan vaihto onkin hyvin todennäköistä, jos työ ei tarjoa uusia haasteita ja työntekijä kokee, ettei voi toteuttaa osaamistaan täysmääräisesti tai hänellä ei ole urakehitysmahdollisuuksia.

Rekrytointihaastetta voi siis helpottaa varmistamalla, että olemassa olevalla henkilöstöllä on mahdollisuudet oppia uutta ja saada vaihtelua työhönsä. Urapolun ei aina tarvitse suunnata ylöspäin vaan horisontaalinen urakehitys – oman osaamisen syventäminen tai laajentaminen – voi olla paljon mielekkäämpi vaihtoehto. Ja monessa työpaikassa on sille varmasti enemmän tarvetta ja mahdollisuuksiakin.

Luo oppimista tukeva ilmapiiri

Ammatillisen osaamisen kehittämiseen on useita keinoja: työssä oppiminen, koulutukset, lukeminen, webinaarit, mentorointi yms. Niistä kannattaa hyödyntää mahdollisimman monia, että oppiminen säilyy motivoivana ja jokainen löytää itselleen parhaan tavan oppia.

Oppiminen on aktiivista toimijuutta, joka vaatii työntekijältä motivaatiota ja panostusta. Jokaisen meistä tulisikin ottaa vastuuta omasta kehittymisestämme. Hyvin paljon oppimiseen vaikuttaa kuitenkin se, onko työpaikan kulttuuri oppimista tukeva.

Oppiminen ja oman ammattitaidon kehittäminen edellyttävät psykologista turvallisuutta ja pitkän tähtäimen suunnittelua. On tärkeää, että organisaatiossa on ilmapiiri, että kaikkea ei tarvitse osata heti eikä tavoitteena ole vain lyhyen tähtäimen voitot. Kokeilulle, erehtymiselle ja oivaltamiselle pitää olla turvallinen ympäristö, että aitoa oppimista tapahtuu.

Opiskeluun tarvitaan aikaa. Sitä ei tarvita vain koulutuksen tai mentoroinnin ajaksi, vaan myös asian sulatteluun ja käytäntöön saamiseen. Näin opiskeluista saadaan aitoa hyötyä. Ideaalitilanteessa jokaisella olisikin kalenterissaan kuukausittain muutama tunti aikaa opiskelulle. Ajan voisi käyttää itseään ja organisaatiota parhaiten hyödyntävällä tavalla.

Jatkuvaa, suunnitelmallista oppimista voi tukea henkilökohtaisella oppimissuunnitelmalla, johon voidaan kirjata mm. mitä haluaisi oppia, miten haluaisi edetä urallaan ja millainen opiskelu tukisi näitä parhaiten. Suunnitelmien pohjalta organisaatiossa pystytään vastaamaan ennakoivasti tuleviin työelämän tarpeisiin ja suunnittelemaan resurssointi tehokkaasti.

Voit kehittää osaamistasi oman aikataulusi ja tarpeesi mukaan KoulutusOnlinen verkkokursseilla.


Tarja Kinnunen
markkinointipäällikkö
Helsingin seudun kauppakamari


Digitaaliset palvelut

Haluamme tarjota jäsenillemme aina parasta mahdollista palvelua myös verkossa. Digitaaliset palvelumme KauppakamariTieto, Ammattikirjasto ja KoulutusOnline tarjoavat ajantasaista tietoa ja koulutusta missä tahansa ja milloin tahansa.
Lue lisää

Ammattikirjat kauppakamarista

Tutustu ammattikirjallisuuden klassikoihin ja uutuuksiin! Satojen kirjojen valikoimistamme löydät ajankohtaisia ja ajatuksia herätteleviä teoksia kaikilta liiketoiminnan osa-alueilta.
Lue lisää

Ennakointikamari

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin.
Lue lisää

Lue myös

400 luottamushenkilöä antaa aikaansa elinkeinoelämän yhteiseksi hyväksi ja Helsingin seudun menestyksen edistämiseksi  

Helsingin seudun kauppakamarissa sisällöt kumpuavat suoraan elinkeinoelämän parhailta asiantuntijoilta, jäsenyritysten edustajilta,...

Suomalainen Kirjakauppa hyödyntää KoulutusOnlinea henkilöstönsä kouluttamisessa 

Koulutusmyönteisyys on tärkeä voimavara nykyaikaisessa työelämässä. Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat olennaisia tekijöitä, jotka...

Laurean avainkumppanuus: Paljon muutakin yhteistyötä kuin vain harjoittelupaikkoja 

Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa yrityksille kokonaispaketin, joka sisältää opiskelijoiden harjoittelun ohella yhteistyötä kehityshankkeissa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.