Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Liisa Takala.

Kauppakamarit: Yritykset haluavat investointeja tiestöön ja raideliikenteeseen 

Kauppakamarien jäsenyritykset pitävät tiestön ja raideliikenteen nopeita korjaus- ja parannusinvestointeja tehokkaana elvytyskeinona talouden  uudelleen käynnistämiseksi.

Nopeasti käynnistettäviin tiestön korjaus- ja parannusinvestointeihin suhtautui myönteisesti tai erittäin myönteisesti noin 73 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

– Panostamalla tie- ja rataverkon kunnon parantamiseen saadaan tehokkaita vaikutuksia heikossa taloustilanteessa. Väyläverkon kunnolla on suora vaikutus liikenteen sujuvuuteen ja parannushankkeiden avulla työllistetään myös pk-yrityksiä. Kun koronan runtelemaa taloutta käynnistetään, on infra-investoinneilla oltava siinä merkittävä osa, sanoo Keskuskauppakamarin liikenteestä ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtava asiantuntija Päivi Wood. 

Kauppakamarien toukokuun puolivälissä tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 3400 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista noin kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä ja loput eli reilut 3000 olivat työnantajayrityksiä. 

– Kyselyn tulos ei yllätä. Alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden ja energiateollisuuden raaka-aineet ja tuotanto ovat eri puolilla Suomea. Meidän kotimarkkinoiden keskeisin kuljetusmuoto on maantiekuljetukset. Tieverkon kunnolla on suora yhteys kotimarkkinoiden toimivuuteen ja kilpailukykyyn. Tämän takia juuri tieverkkoon suunnatut nopeat toimenpiteet ovat tärkeitä, Wood sanoo.  

Wood korostaa, että nyt on oikea aika lisätä panostusta tieverkon päällystämiseen sekä teiden ja siltojen kantavuutta parantaviin kohteisiin. Nopeiden hankkeiden etuna on, että investointeja voidaan tehdä joka puolella Suomea ja näin parantaa työllisyyttä ja sitä kautta koronan jäädyttämää taloutta. Viime viikolla myös EU-komissio suositteli Suomelle elvyttävää ja työllisyyttä tukevaa talouspolitiikkaa.

– Suomen vientiteollisuuden kilpailukyky on merkittävässä asemassa koko kansantalouden näkökulmasta.  Suomen vientikuljetukset alkavat pääosin tieverkosta ja tieverkon kunnolla on suuri merkitys viennin ja tuonnin toimivuuteen. Yksi kilpailutekijöistä kuljetuksissa on toimitusketjujen varmuus ja tehokkuus. Tieliikenteen kuljetukset ovat usein osa tehokasta kuljetusketjua. Suomen logistista takamatkaa kilpailijamaihin verrattuna ei lasketa tunneissa, vaan päivissä, Wood sanoo.

Nopeasti käynnistettäviin raiteiden korjaus- ja parannusinvestointeihin myönteisesti tai erittäin myönteisesti suhtautui noin 58 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä. 

– Suomen rataverkon heikentyvä kunto vaikeuttaa liikennöintiä. Radanpidosta johtuvat ongelmat ja myöhästymiset jatkavat kasvuaan ja heikentävät ihmisten liikkumisen ja teollisuuden kuljetusten toimintavarmuutta. Jos rataverkon korjausvelan takaisinmaksua ei aloiteta, seurauksena on rataverkon rapistuminen ja Suomen kilpailukyvyn heikkeneminen rataverkkoon panostaneisiin naapurimaihin verrattuna, Wood sanoo. 

Wood muistuttaa, että raideliikenteellä on myös iso merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä. Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii suuria panostuksia raideliikenteeseen.
  
Tutustu Keskuskauppakamarin ehdottamiin elvytystoimiin. 

Kauppakamarien kysely 18.5.2020

Kauppakamarien kysely tehtiin 18.5.2020. Kyselyyn vastasi 3392 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Kyselyn muista tuloksista on kerrottu jo 20.5.2020.

Lue myös

Viikon kysymys: Mitkä maat hyväksyvät ATA carnet -tulliasiakirjan?

Muut asiantuntijamme ja juristimme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

KauppakamariTiedon ja Ammattikirjaston käyttöönotto korvasi aikuiskoulutuksessa perinteisen kirjan

Helsinki Business College Oy järjestää sekä nuorten että aikuisten ammatillista koulutusta...

Nyt loppui kurssikirjojen jonottaminen!

Opiskelijalla ja opettajalla on pääsy KauppakamariTietoon ja Ammattikirjastoon myös kotikoneelta, jos hän voi kirjautua etänä koulun verkkoon....