Metsä ja päästöpilvi C02.

Käytännön neuvot yrityksille: Hiilirajamekanismi tulee voimaan lokakuussa 2023

EU:ssa tulee voimaan asetus hiilirajamekanismista jo lokakuussa 2023. Voimaantulon jälkeen sovellamme EU:ssa hiilirajamekanismia (CBAM -Carbon Border Adjustment Mechanism), jonka tavoitteena on ehkäistä hiilivuotoa ja päästöjen ohjautumista EU-alueen ulkopuolelle.

Mekanismia sovelletaan korkean hiilijalanjäljen omaaviin tuotteisiin eli rauta- ja teräteollisuuteen, alumiiniin, lannoitteisiin, sementtiin, tuontisähköön ja vetyyn sekä tiettyihin raaka-aineisiin. Tullin sivuilta löytyy jatkossa lista hiilirajamekanismin alaisista tuotteista.

Lokakuusta alkaen maahantuojat joutuvat raportoimaan komissiolle hiilirajamekanismin piiriin kuuluvien tuotteiden hiilijalanjäljet. Raportointi täytyy tehdä tuotteen suorista päästöistä (valmistuksen aikaisista) ja epäsuorista päästöistä (muun muassa sähkön tuotannon päästöt).

Siirtymäaika kestää vuoden 2025 loppuun. Siirtymäaikana maahantuojilla on käytännössä vain velvoite raportoida päästöistä neljännesvuosittain. Siirtymäajan päättyessä hiilirajamekanismin alaisille tuotteille haetaan tuontilupa ja niin sanottu CBAM-todistus. Tuontituotteille asetetaan päästöjen mukainen ja EU:n päästöoikeutta vastaava lisämaksu.

Tavoitteena on estää hiilivuoto

Katja Tuokko on erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriössä. Tuokko toimii hiilirajamekanismin kansallista toimeenpanoa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana.

”EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on estää hiilivuotoa, eli kasvihuonekaasupäästöjen siirtymistä tuotannon mukana unionin ulkopuolelle. Samalla kannustamme EU:n ulkopuolisia valmistajia vähentämään päästöjään”, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Katja Tuokko. Tuokko toimii hiilirajamekanismin kansallista toimeenpanoa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana.

Tavoitteena on myös, että EU-tuontituotteiden hinnat heijastavat nykyistä paremmin niiden todellisia päästöjä.

Tietyille EU:ssa valmistetuille tuotteille on jo pitkään lisätty unionin päästövähennystavoitteiden mukaisesti maksu niiden valmistamisesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Hiilirajamekanismilla samansuuruinen maksu asetetaan siis vastaaville EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille.

EU- ja kansallinen lainsäädäntö hiilirajamekanismista on vielä valmisteilla. Kansallisen lainsäädännön on arvioitu astuvan voimaan 1.1.2024.


Mitä pk-yrityksen kannattaa tehdä nyt?

  • Selvitä onko tuontitavarasi hiiliraja-asetuksen soveltamisalaan kuulua tavara.
  • Jos on, niin ilmoita tavaran toimittajalle yleisellä tasolla tulevista uusista vaatimuksista heti.
  • Mikäli käytte parhaillaan sopimusneuvotteluja, lisätkää asiaa koskeva edellytys/sopimus kauppasopimukseen tai muuhun asiakirjaan.
  • Huomioi, että tuotekohtaisia laskentasääntöjä ei ole vielä julkaistu ja ne julkaistaan todennäköisesti aikaisintaan alkukesästä.
  • Kerää tarvittavat tiedot tavaran valmistajalta. Käytännössä siirtymäkaudella yritykselle tulee vain yksi raportoitava osa-alue lisää. Raportti annetaan kumulatiivisena neljännesvuosittain alkaen tammikuulta 2024 (4/2023 tuonnista).
  • Siirtymäkauden aikana varaudu jo vuoteen 2026, jolloin tuonti muuttuu luvanvaraiseksi, voit hakea tuontilupaa jo 1.1.2025 alkaen. Jatkossa tuonti edellyttää päästöjä vastaavien CBAM-todistusten hankkimista. Tuontitavaran hinta nousee päästöjen mukaisesti, mutta tosiasiallisesti ostohintaan sisältynyt hiilen hinta huomioidaan.

Ohjelistan on laatinut Tullin CBAM-projektipäällikkö Sture Skinnar.


Aikataulu hiilirajamekanismin käyttöönotolle

2023–2025 Siirtymäaika

  • Siirtymäaika alkaa 1.10.2023 ja päättyy 31.12.2025. Maahantuoja tai hänen edustajansa raportoi neljännesvuosittain CBAM-tuotteista komissiolle.

31.1.2024 mennessä on annettava ensimmäinen raportti

  • Siinä ilmoitetaan tiedot ajalta 1.10–31.12.2023.
  • Raportin tiedot: tuontituotteen määrä, tuotteen suorat ja epäsuorat päästöt, mahdollinen lähtömaassa maksettu hiilen hinta ja siitä saadut kompensaatiot.

31.5.2027 mennessä tehtävä ensimmäinen CBAM-ilmoitus

  • CBAM-ilmoitusten teko vuosittain alkaa vuoden 2026 tuonneista
    Vuosi-ilmoitusten antamista varten on haettava valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa.
  • EU:hun sijoittautunut maahantuoja voi joko antaa ilmoituksen itse tai käyttää välillistä edustajaa. Jos edustaja antaa ilmoituksen, on sen hankittava CBAM-ilmoittajan lupa.
  • EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen maahantuojan on käytettävä välillistä edustajaa, jolla on valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa.
  • Valtuutettu CBAM-ilmoittaja toimittaa vuosi-ilmoituksen komissiolle CBAM-rekisteriin vuosittain 31.5. mennessä. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 31.5.2027 mennessä vuoden 2026 tuonnista.
  • Ilmoituksen tiedot: tuontituote ja sen suorat päästöt sekä tiedot tarvittavien CBAM-todistusten määrästä.
  • Ilmoituksessa kerrotaan tuotteen toteutuneet päästöt (tuontisähkön osalta oletusarvot). Jos toteutuneiden päästöjen ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoitetaan oletusarvot. CBAM-ilmoituksen tiedot tarkistaa akkreditoitu todentaja.

Lähde: Tulli


Lue lisää Tullin hiilirajamekanismia käsitteleviltä sivuilta.


Luethan Kauppakamarilehteä

Infografiikat: Näin vastuullisuus määrittää suomalaisyritysten toimintaa

Kolumni: Vapaaehtoisuuteen pohjautuva yritysvastuu on pian historiaa

Neuvontapalvelut: Kauppakamari ja Enterprise Europe Network vauhdittavat yritysten vastuullisuuden kehittämistä

Ajankohtaista: Vastuullisuus yritysten liiketoiminnan ytimessä

Muista hyödyntää Helsingin seudun kauppakamarin vastuullisuuspalveluita

Me Helsingin seudun kauppakamarissa tarjoamme jäsenillemme apua myös yrityksen vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Neuvontaa

Ole yhteydessä outi.toivanen-visti@chamber.fi kun tarvitset tietoa ja apua yrityksen eettisissä toimintaohjeissa, hiilijalanjäljen laskennassa tai raportoinnissa.

Kauppakamarin EEN-yksikkö auttaa sinua myös kansainvälistymiskysymyksissäsi een@helsinki.chamber.fi.

Tietoa

Seuraa kauppakamarin nettisivuja, podcasteja ja #KestäväKasvu videostriimejä, joissa kerromme muun muassa vastuullisuuslainsäädännön muutoksista.
Tilaa uutiskirje. Valittavana on kolme vaihtoehtoa: Kauppakamari, Jäsentapahtumat tai KauppakamariVerkosto.

Vastuullisuusanalyysi yrityksestä

Pyydä ilmainen vastuullisuusanalyysi yrityksellesi. Kansainvälistyvään kasvuun tähtäävät yritykset voivat saada analyysin Enterprise Europe Networkin kautta. Vastuullisuusanalyysi kertoo nykytilanteen ja saat pohjan vastullisuusohjelman ja/tai vastuullisuusraportin tekoa varten.

Lue lisää Yrityksille uusi maksuton palvelu vastuullisuustyön ja -raportoinnin aloittamiseksi

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Päivitetty 29.2.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...