Antti-Pekka Hulkko, Marko Silen, Rauha Kiljunen-Ruotsalainen, Helsingin seudun kauppakamari, KauppakamariNYT

Kriisi voimistaa tiedonjanoa – ajantasainen neuvonta on nyt kysytyin palvelumme

Korona herättää monenlaisia kysymyksiä ja ohjeistuksen tarvetta yrityksissä ja työpaikoilla.

Helsingin seudun kauppakamarin neuvonta, viestintä ja koulutukset ovat pyrkineet vastaamaan jäsenten tiedontarpeeseen mahdollisimman monipuolisesti koronakriisin aikana. Tavoitteena on ollut tiedon nopeus, helppo saavutettavuus ja ajantasaisuus.

Neuvonta on nyt tärkein jäsenpalvelumme

Työn väheneminen, lomautukset, YT-neuvottelut ja taloudelliset riskit mietityttävät yrityksiä ja kauppakamarin yritysneuvonta on ruuhkaantunut ennen näkemättömällä tavalla. Helsingin seudun kauppakamarin yritysneuvonnassa työskentelee kymmenen lakimiestä ja talousasioiden asiantuntijaa, jotka antavat jäsenyrityksillemme neuvontaa maksutta. Materiaalia tuotetaan jatkuvasti myös yleiseen jakeluun.

Neuvontapalveluiden johtaja Marko Silen: ”Olemme täällä tätä varten. Neuvontatiimimme asiantuntemuksen laajuus ja laatu on jäsenillemme suuri etu. Erityisesti pienemmille yrityksille henkilökohtainen neuvonta on todella tärkeää.”

Jäsenyritykset voivat kysyä neuvoa, joko sähköisen lomakkeen muodossa tai olemalla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme.

Viestinnän rooli korostuu kriiseissä

Myös meillä kauppakamarissa viestinnän tehtävänä on pitää huoli siitä, että tieto kulkee mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti. Koska erilaista neuvontaa tarvitaan nyt ennätyksellisen paljon, pyrkii viestintä tukemaan ja helpottamaan neuvonnan lakimiesten ja asiantuntijoiden työtä.

– Kuten kaikki muutkin, elämme hetki kerrallaan seuraten tilanteen kehittymistä. Olemme onneksi pystyneet reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Kehitämme uusia tapoja viestiä ja palvella jäseniämme sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee – ja ennakoidenkin, sanoo viestintäpäällikkö Rauha Kiljunen-Ruotsalainen.

Kaikki koronaan liittyvä informaatio on koottu kätevästi yhteen paikkaan

Koronainfo-sivu on kaikkien luettavissa ja sitä päivitetään jatkuvasti asiantuntijoidemme jakamilla neuvoilla ja ohjeilla. Vastauksia löytyy muun muassa lomautuskysymyksiin, työaikajärjestelyihin, force majeure -tilanteisiin ja etätöiden järjestelyyn.

Koulutukset siirtyvät verkkoon

Koulutukset, joita järjestään yli 200 vuodessa, ovat normaalioloissakin tärkeä osa kauppakamarin toimintaa. Koronatilanne on vaatinut niidenkin järjestämiseen uudenlaista lähestymistapaa, johon onneksi oli jo valmiudet olemassa.

– Etäosallistumisen suosio on ollut kasvussa ja olemmekin panostaneet digitaalisiin palveluihimme viime vuosina. Striimit ovat olleet jo vuoden verran osa koulutustarjontaamme ja KoulutusOnline kaksi vuotta.

KauppakamariTieto ja Ammattikirjasto uudistettiin juuri vuoden vaihteessa ja kirjoissa on käynnistetty myös äänikirjatuotanto. Kaikilla näillä toimilla pyrimme vastaamaan asiakkaiden monipuolisiin ja muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Ja erityisesti nyt etäkoulutukset ja digitaaliset tietopalvelut ovat arvokas lisä tarjontaamme, toteaa kustannus- ja palveluliiketoiminnan johtaja Antti-Pekka Hulkko.

Juuri nyt Kauppakamarin koulutus järjestää joukon tehokoulutuksia, joiden tarkoitus on tarjota nopeasti ajankohtaista tietoa, tiiviissä paketissa. Koulutusten aiheet kumpuavat neuvonta-asiantuntijoille tulevista kyselyistä. Kaikki koulutukset toteutetaan striimeinä toistaiseksi.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Käytännön hyötyä EU:sta – rajat ylittäviä digipalveluja yrityksille

EU pyrkii digitalisoimaan julkishallintoa EU-alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. EU:n digitaalinen palveluväylä Your...

Viikon kysymys: Tuleeko yrityksen tuotekehitysprojektin poistoja kirjata päättyvälle tilikaudelle, kun projekti on valmis vasta seuraavana tilikautena?

Pääsääntöisesti kyllä poistot pitää tehdä päättyvälle tilikaudelle. Kirjanpitolautakunta on ohjeistanut yleisohjeessaan...

Poliittiset lakot heikentävät Helsingin seudun yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä

Helsingin seudun kauppakamari selvittää kolme kertaa vuodessa jäsenyritystensä suhdannenäkymiä. Viimeisimmässä Suhdannepulssi-kyselyssä...