Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Mitä yrittäjän tarvitsee ymmärtää taseestaan?

Tase on raportti, joka kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman yhtenä tiettynä päivänä.

Yrityksen tilikauden ollessa kalenterivuosi, on taseessa ilmoitetut luvut 31.12. XXXX

Kolme keskeisintä kohtaa taseessa

 • Oma pääoma
  • osakepääoma tai muun yhtiömuodon pääoma, edellisten tilikausien voittovarat ja tilikauden voitto/tappio.

Näiden erien yhteenlaskettu summa tulee olla positiivinen. Jos näin ei ole, tulee tehdä viipymättä rekisteröinti-ilmoitus kaupparekisteriin oman pääoman menettämisestä. Kun yhtiön oma pääoma näyttää menevän negatiiviseksi, tulee siihen reagoida välittömästi. Yhtiön johdon tulee, jos mahdollista, sijoittaa yhtiöön lisää rahaa ennen tilikauden päättymistä. Rekisteröity tilinpäätös, jossa oma pääoma on negatiivinen vaikeuttaa liiketoimintaa.

Oman pääoman ollessa miinusmerkkinen ovat yrityksen velat suuremmat kuin varat.

 • Rahoitusomaisuus
  • Saamiset
  • Rahoitusarvopaperit
  • Rahat ja pankkisaamiset

Yrittäjä tarkastele rahoitusomaisuuttasi

Riittääkö rahoitusomaisuus kattamaan tulevat menot: laskut, palkat, verot, lainojen lyhennykset esimerkkeinä. Vai onko tarvetta hankkia lisärahoitusta tai selvitäänkö yrityksen omilla varoilla?

Muista valvoa myyntisaamisia ja lainasaamisia

Myyntisaamisia ja lainasaamisia tulee valvoa, jotta luottotappiot saadaan minimoitua. Saamisten nopea kotiuttaminen takaa myös yrityksen paremman maksuvalmiuden.

 • Vaihto-omaisuus
  • Tarvikkeet, raaka-aineet

Varastossa tulee olla riittävä määrä aineita ja tarvikkeita myynnin aikaansaamiseksi. Ei kuitenkaan liikaa, jotta rahaa ei sitoudu varastoon tarpeetonta määrää. Varastokirjanpidosta saadun listan tulee täsmätä taseessa olevaan varaston arvoon.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Business Espoon Elinkeinofoorumissa patisteltiin tekoälypolulle

Tekoäly on teollisuuden neljäs vallankumous, kuvaili Business Espoon Elinkeinofoorumin pääpuhuja Nokia-taustainen teknologiavisionääri ja tekoäly-yrittäjä Tero Ojanperä....

Chambercast: Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma, Johannes Hesso?

Yritysvalmentaja ja hyvinvointialan yrittäjä Johannes Hesso keskustelee tuottaja Taina Parviaisen kanssa kirjastaan Hyvä liiketoimintasuunnitelma 2.0.

Neuvontapalvelut: Kesällä voimaan tulevia työlainsäädännön muutoksia

Työturvallisuuslakiin on tulossa 1.6.2023 alkaen muutoksia, joiden taustalla on tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämisestä.