Periaatepäätös satamatoiminna uudelleenjärjestelyistä hyväksytty.

Periaatepäätös satamatoiminnan uudelleenjärjestelyistä hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.2. kokouksessaan periaatepäätöksen satamatoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa.

Päätös mahdollistaa suunnittelun jatkamisen niin kutsutun Keskittämisskenaarion pohjalta, jossa matkustaja-autolauttaliikenne siirretään Eteläsatamasta Katajanokalle ja Länsisatamaan. Päätös sisältää myös suunnitelman satamatunnelista, joka kulkisi Länsisatamasta Länsiväylälle.

Keskittämisskenaariossa nähdään välttämättömänä Länsisatamasta Länsiväylälle kulkevan satamatunnelin rakentaminen, joka mahdollistaa satamaliikenteen sujuvan järjestämisen ja Länsisataman toimintojen laajentamisen. Tunneli olisi tarkoitettu Länsisataman rekkaliikenteelle sekä Länsiväylän kautta satamaan ohjautuvalle henkilöautoliikenteelle. Satamatunneli toteutettaisiin Helsingin sataman investointina. Alustava kustannusarvio on noin 180 miljoonaa euroa.

Lue koko juttu: Kaupunginvaltuusto hyväksyi periaatepäätöksen satamatoiminnan uudelleenjärjestelyistä

Helsingin Sanomat: Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Jätkäsaaren satamatunnelin rakentamisen, Eteläsataman satamatoiminnot lakkautetaan

Satamaratkaisun tuettava talouden elpymistä

Satamaratkaisun tuettava talouden elpymistä

Helsingin keskusta-alueen
kehittäminen on yhteinen projekti

Helsingin keskusta-alueen kehittäminen on yhteinen projekti

 

Helsingin satamanosien kehittämisestä on saatava aikaan pitkäjänteinen ratkaisu

Helsingin satamanosien kehittämisestä on saatava aikaan pitkäjänteinen ratkaisu

 

 

Lue myös

Uudenmaan alueen naisyrittäjät: Tarjolla maksutonta digikoulutusta ja verkostotyöpajoja

Koulutukset sisältävät teoriaa, mutta painotus on ohjatussa työpajatyöskentelyssä ja konkreettisessa tekemisessä.Koulutuskokonaisuus...

Yritykset ja oppilaitokset kaipaavat parempia bussiyhteyksiä Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudenmaan julkiseen liikenteeseen toivotaan sekä työ- että opiskelumatkoja helpottavia parannuksia. Yhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa kuntavaalien teemaksi.

Yrityksen brändistä merkityksellinen ensin omalle porukalle

Kauppakamarin Kustannuksen Brändikäsikirjassa on osa pitkäaikaisen mainonnan suunnittelija Pekka Ruokolaisen työstä ja kokemuksesta saatettu selkeästi...