Artikkelikuva

Helsingin seudun kauppakamarin kauppakamariyksiköiden hallitukset, aluejohtokunnat ja valiokunnat nimettiin vuodelle 2023

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta on nimennyt kokouksessaan Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksiköiden hallitukset. Kauppakamariyksiköt toimivat vahvoina elinkeinoelämän vaikuttajina alueellaan. Tämän lisäksi valtuuskunta on nimennyt aluejohtokunnat ja valiokuntien edustajat.

Kauppakamarin valtuuskunta on nimennyt kokouksessaan tiistaina 17. tammikuuta kauppakamariyksiköiden hallitukset, Espoon ja Vantaan aluejohtokunnat sekä valiokunnat vuodeksi 2023.

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Katarina Enholm, Brunberg Oy ja varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Mathias Kivikoski, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag.

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Ilmari Sjöblom, Riisula Oy ja varapuheenjohtajana jatkaa yrityspankin johtaja  Raija Ruhanen, Nordea Bank Abp.

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajana jatkaa hallituksen puheenjohtaja Mikko Vesala, H. Vesala Oy ja varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Jari Eiro, Dicro Oy.

Aluejohtokunnat

Espoon aluejohtokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Head of Technology Center Espoo Vesa Kohtamäki, Nokia Oyj ja varapuheenjohtajana jatkaa tekninen johtaja Mikko Leppänen, Ramboll Finland Oy. Aluejohtokunnan jäsenet löytyvät kauppakamarin verkkosivuilta: Espoon aluejohtokunnan jäsenet.

Vantaan aluejohtokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin toimitusjohtaja Elina Karjalainen, Jetflite Oy ja varapuheenjohtajaksi nimitettiin hallituksen puheenjohtaja Tomi Parmasuo, Meconet Oy. Aluejohtokunnan jäsenet löytyvät kauppakamarin verkkosivuilta: Vantaan aluejohtokunnan jäsenet.

Valiokunnat

Helsingin seudun kauppakamarin valiokunnat keskittyvät yritysten kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan kannalta tärkeisiin asioihin. Valiokuntien jäsenet löytyvät kauppakamarin verkkosivuilta:  

Alue- ja asuntoasiain valiokunta 

ICT-valiokunta 

Kaupan ja palvelujen valiokunta 

Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta 

Liikennevaliokunta 

Satama- ja logistiikkavaliokunta 

Talous- ja veroasiain valiokunta 

Teollisuusvaliokunta 

Yritysturvallisuusvaliokunta. 

Helsingin seudun kauppakamari vauhdittaa yritysten ja Helsingin seudun menestystä. Kauppakamari toimii 21 kunnan alueella Uudellamaalla ja on Pohjoismaiden suurin vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva kauppakamari, jolla on yli 7 000 yritys- ja organisaatiojäsentä.


Lisätietoja:

Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari, toimitusjohtaja, p. 040 529 4989, pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi.

Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, johtaja, p. 050 571 3564, markku.lahtinen@helsinki.hamber.fi

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari, viestintäpäällikkö, p. 046 878 7540, tiina.tikander@helsinki.chamber.fi

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Poliittiset lakot heikentävät Helsingin seudun yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä

Helsingin seudun kauppakamari selvittää kolme kertaa vuodessa jäsenyritystensä suhdannenäkymiä. Viimeisimmässä Suhdannepulssi-kyselyssä...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.