Artikkelikuva

Helsingin seudun kauppakamarin kauppakamariyksiköiden hallitukset ja valiokunnat nimettiin

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta on nimennyt kokouksessaan Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksiköiden hallitukset. Kauppakamariyksiköt ovat vahvoja elinkeinoelämän toimijoita alueellaan. Tämän lisäksi valtuuskunta nimesi valiokuntien edustajat.

Helsingin seudun kauppakamari toimii 21 kunnan alueella Uudellamaalla. Kauppakamarilla on Helsingin, Espoon ja Vantaan toimistojen lisäksi kolme alueellista kauppakamariyksikköä: Luoteis-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa. Kauppakamariyksiköt ovat vahvoja elinkeinoelämän toimijoita alueellaan.

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Keski-Uudenmaan kauppakamarin yksikön hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 toimii toimitusjohtaja Antti Korsisaari, Korsisaari Yhtiöt. 

Keski-Uudellamaalla kauppakamari edistää yritysten ja kuntien yhteistyötä. Kauppakamari korostaa alueen erinomaista logistista sijaintia osana metropolialuetta, ja painottaa kuntarajat ylittäviä maankäyttöratkaisuja sekä volyymietujen hakemista hallinnossa ja palvelutuotannossa.

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin vuodeksi 2020 toimitusjohtaja Jari Eiro, Dicro Oy. 

Luoteis-Uudellamaalla edunvalvonnan painopisteitä ovat vaikuttaminen alueen keskusten kehittämishankkeisiin, niihin liittyviin liikennejärjestelyihin sekä toimialueen kuntien yleiskaavahankkeisiin. Kauppakamariyksikkö seuraa alueen ammatillisen koulutustarjonnan ja elinkeinoelämän tarpeiden vastaavuutta sekä toimii yhteistyössä alueellisten oppilaitosten kanssa.

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin vuodeksi 2020 toimitusjohtaja Mauri Molander, Itä-Uudenmaan Osuuspankki. 

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö korostaa elinkeinoelämän ja teollisuuden merkitystä alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeyttä erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan kasvattamiseksi sekä alueella annettavan koulutuksen merkitystä ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi.

Lisäksi vuodelle 2020 Espoon aluejohtokunnan puheenjohtajaksi valittiin johtaja Olli Huotari, Orion Oyj, ja Vantaan aluejohtokunnan puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Kai Kaasalainen, Tamro Oyj.

Helsingin seudun kauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa, jotka ovat tärkeä edunvalvonnan työväline. Valiokuntien jäsenet löytyvät täältä:

Alue- ja asuntoasiain valiokunta

ICT-valiokunta

Kaupan ja palvelujen valiokunta

Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta

Liikennevaliokunta

Satama- ja logistiikkavaliokunta

Talous- ja veroasiain valiokunta

Teollisuusvaliokunta

Yritysturvallisuusvaliokunta

Lue myös

Esitys hallitusohjelmaan: Kiihdyttämöpalvelu auttamaan yrityksiä tavoittamaan kansainväliset opiskelijat

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa hallitusohjelmaan kansainvälisille opiskelijoille sekä yrityksille ja oppilaitoksille...

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...