Teollisuusvaliokunta 2018

Teollisuuden edunvalvonnassa ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm. teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen Helsingin seudulla ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Teollisuuden imagon parantaminen niin nuorten kuin päättäjienkin keskuudessa on edunvalvonnan tärkeimpiä tavoitteita.

Metropolialueen teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi ja alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi on tärkeää saada kuntien poliittiset päättäjät ja virkamiehet ymmärtämään paremmin teollisuusyritysten tarpeita ja omilla ratkaisuillaan tukemaan yritysten toimintaa. Vuoropuhelun lisäämiseksi kauppakamarialueella järjestetään kuntapäättäjille tutustumistilaisuuksia teollisuusyrityksiin. Tärkeää on myös työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittäminen teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Puheenjohtaja
Pöyhönen, Kimmo, Vice President, Production and Purchasing, Planmeca Oy

Varapuheenjohtaja:
Nybäck, Pia, SVP, Animal sourcing and producer services, HKScan Oyj

Muut jäsenet:
Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy
Backlund, Jani, liiketoimintajohtaja, Ruukki Construction Oy
Bergström, Richard, toimitusjohtaja, Machinery Oy
Blomberg, Kari, toimitusjohtaja, SKS Group Oy
Huuhtanen, Riitta, toimitusjohtaja, Kalevala Koru Oy
Kauttu, Tuomo, asianajaja, Aliant Finland Oy
Koponen, Juha, toimitusjohtaja, Build Care Oy
Miettinen, Petri, Group Vice President, Tikkurila Oyj
Mustamäki, Esko, toimitusjohtaja, Arctech Helsinki Shipyard Oy
Punkka, Teemu, toimitusjohtaja, Vallilan Takomo Oy
Rinkineva, Marja-Leena, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki
Schalin, Kiuru, hallituksen puheenjohtaja, Analyse Solutions Finland Oy
Sjöholm, Mika, Vice President, Metso Flow Control Inc.
Töyräs, Jarmo, varatoimitusjohtaja, Aro Systems Oy
Viiala, Harto, toimitusjohtaja, HyXo Oy
Ylänen, Jukka, toimitusjohtaja, Geomachine Oy

Valiokunnan sihteeri:
Rauhamäki, Tatu, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari