Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Alue- ja asuntoasiain valiokunta 2019

Helsingin talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi alueen yritysten toimintaedellytyksiin. Maakuntaliitto ja kunnat ohjaavat maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavilla kaavoilla.

Alue- ja asuntoasiain valiokunta tuo esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä niin maakunta- kuin yleiskaavoituksessa kuin myös kaavoitusta säätelevien lakien ja ohjeiden valmistelussa ja soveltamisessa. Valiokunta pyrkii eri tavoin lisäämään toisaalta yritysten ja kaavoittajien ja toisaalta alueen virka- ja luottamusmiesten välistä vuoropuhelua ja siten edistämään yli kuntarajojen tapahtuvaa kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää suunnittelua. Kuntien parempi yhteistyö mahdollistaisi esimerkiksi maankäytön tiivistämisen ja asuntotuotannon voimistamisen.

Puheenjohtaja:
Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj

Varapuheenjohtaja:
Mäkiaho, Markku, toimitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy

Muut jäsenet:
Aarnio, Antti, liiketoimintajohtaja, Sato Oyj
Aho, Matti, toimitusjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy
Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy
Hietala, Markku, Senior Advisor, Colliers International Finland Oy
Kairesalo, Esko, kunnanjohtaja, Mäntsälän kunta
Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto
Keinänen, Jyrki, toimitusjohtaja, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Korhonen, Sami, verkostopäällikkö, Kesko Oyj, Päivittäistavarakauppa
Kurko, Klaus, Associate Director, Sponda Oyj
Lassila, Tero, toimitusjohtaja, Oy Nortecon Ab
Louko, Antti, toimitusjohtaja, Catella Property Oy
Nieminen, Timo, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
Soini, Mika, maajohtaja, NCC Building Finland
Tanhuanpää, Jussi, toimitusjohtaja, Lujatalo Oy
Tasa, Aija, johtaja, RAKLI ry
Tomperi, Ilkka, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy

Asiantuntijajäsenet:
Aho, Mikko, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
Pääkkönen, Satu, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vikman-Kanerva, Merja, johtaja, Uudenmaan liitto

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari