Artikkelikuva

STEP-koulutuksen kurssi erilaisuuden kohtaamisesta: Moninaisuuden kunnioittaminen lisää työssä viihtymistä 

Työpaikan ilmapiirillä on iso vaikutus työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. STEP-koulutuksen kurssi antaa eväitä vuorovaikutustaitoihin ja moninaisuuden kunnioittamiseen.

Maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä kasvaa vauhdilla pääkaupunkiseudun yrityksissä, mutta työyhteisöjen moninaisuutta korostavat myös eri ikäluokkia, sukupuolta ja taustoja edustavat työntekijät.

Moninaisuus voi aiheuttaa työpaikalla ylimääräisiä jännitteitä, mutta sen voi kääntää myös työhyvinvointia ja tuottavuutta parantavaksi voimavaraksi. Tätä mieltä on STEP-koulutuksen lehtori Anna-Leena Klemetti-Falenius, joka vetää yrityksille ja muille organisaatioille moninaisuuden ymmärtämistä edistäviä koulutuksia.

”Kyse on ihmisenä elämisen taidoista eli koulutus auttaa kohtaamaan toisia ihmisiä, vahvistamaan sopuisaa yhdessäoloa ja vähentää ristiriitoja. Tällä voi olla iso vaikutus työssä innostumiseen ja viihtymiseen”, Klemetti-Falenius sanoo.

Kurssit auttavat käsittelemään erilaisuutta

STEP-koulutus on maanlaajuinen aikuiskouluttaja, joka tunnettiin aiemmin Seurakuntaopistona. Se on erikoistunut sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan ammatilliseen koulutukseen.

STEP-koulutuksen kurssivalikoimassa yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseen tähtää erityisesti MOD-koulutus, jonka kirjaimet tulevat sanoista moninaisuus, oivallus ja dialogi.

Klemetti-Faleniuksen mukaan läsnäoloon ja vuorovaikutukseen perustuvilla kursseilla käytetään osallistavia menetelmiä, joita ovat esimerkiksi aivoriihet, rooliharjoitukset ja vuorovaikutustehtävät.

”MOD-koulutus on ohjattua prosessinomaista työskentelyä, jossa ryhmäläiset kohtaavat omat ja toisten ajatukset, ennakkoluulot ja itsestäänselvyydet. Kurssilla osallistujat pohtivat omasta identiteettiään ja suhtautumistaan itselle erilaiseen ja vieraaseen.”

Kurssin tavoitteena on tuoda näkyviin sisäistetyt asenteet ja ennakkoluulot, jotka synnyttävät ja vahvistavat syrjiviä toimintamalleja. Tarkoitus on antaa eväitä niiden käsittelyyn ja ehkäisyyn.

”Koulutus auttaa myös pehmentämään me ja ne muut -vastakkainasettelua, jossa omat porukat ovat hyviksiä ja muut pahiksia.”

”Tällaista polarisaatiota esiintyy työpaikoillakin, oli sitten kyse suhtautumisessa pomoihin tai muihin tiimeihin. Me-henki on tiettyyn rajaan saakka hyvä asia, mutta siitä voi tulla myös työilmapiiriä heikentävä asia.”

Keskinäinen luottamus sitouttaa työyhteisöön

STEP-koulutus on järjestänyt MOD-kursseja ennen muuta oppilaitoksille ja järjestöille, mutta Klemetti-Faleniuksen mukaan moninaisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen parantaminen kiinnostavat myös yrityksiä.

”Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa toimivat yksityiset toimijat ovat pyytäneet meiltä kursseja.”

Yleisin MOD-kurssi on kahden työpäivän mittainen kokonaisuus, jonka sisältö perustuu ryhmässä tehtäviin harjoituksiin ja keskusteluihin. Minimissään kurssi on yhden päivän mittainen ja sen voi räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

”Koulutuksen aikana työntekijät tutustuvat paremmin toisiinsa. Se kasvattaa luottamusta ja avoimuutta, mikä lisää sitoutumista yhteisöön. Kurssi antaa myös välineitä ristiriitojen tunnistamiseen ja esille nostamiseen, vaikka työpaikan riidat eivät olekaan tässä keskiössä.”


MOD-koulutus

STEP-koulutuksen järjestämät kurssit keskittyvät edistämään moninaisuuden kunnioittamista ja vuorovaikutustaitoja työyhteisöissä.

Kurssi on kahden työpäivän kokonaisuus, jonka sisältö perustuu ryhmässä tehtäviin osallistaviin harjoituksiin ja keskusteluihin. Minimissään kurssi on yhden päivän mittainen ja voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Kurssin ajankohta suunnitellaan kurssilaisten ja tilaajan tarpeisiin. Kursseja järjestetään arkisin ja viikonloppuisin niin päivä- kuin iltakursseina.

Kursseja voidaan järjestää myös muilla kuin suomen kielellä.

Pikakeinoja yritysten osaajapulaan

Ennakointikamari nostaa esiin Helsingin seudun korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien , TE-toimiston sekä ELY-keskuksen palveluja, jotka tarjoavat työnantajille ratkaisuja osaavan työvoiman turvaamiseksi. Palveluja löytyy vaikkapa uuden työvoiman rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Monet palvelut auttavat yrityksiä erityisesti kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinneissa.

Lue myös

Kolme kysymystä itsenäisyyspäivän palkanmaksuun liittyen

Onko itsenäisyyspäivä aina työntekijän palkallinen vapaapäivä? Itsenäisyyspäivä on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Siitä on...

Neuvontapalvelut: Perhevapaat ja vuosiloma

Vuosiloman kertyminen perhevapaan aikana Perhevapaat ovat vuosilomalaissa työssäolon veroista aikaa lukuun ottamatta hoitovapaata ja poissaoloa perheenjäsenen tai...

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Hallituksen esitys perustuu Marinin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksiin, joita on työstetty...