Kausityöntekijät

Kausityölaki uudistuu 17.6.2021

Kausityöntekijällä tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista, jonka vakinainen asuinpaikka on muualla kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja joka oleskelee Suomessa laillisesti ja tilapäisesti työskennelläkseen kausiluonteisesti sellaisen määräaikaisen työsopimuksen perusteella, joka on tehty hänen ja Suomeen sijoittautuneen työnantajan välillä.

Työttömyysvakuutusmaksu kansainvälisissä tilanteissa

Pääsääntöisesti kansainvälisissä tilanteissa työntekijä vakuutetaan työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Lähtökohtana on, että ulkomaalainen työntekijä vakuutetaan Suomessa ja työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Poikkeuksena ovat EU- ja ETA-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista tulevat lähetetyt työntekijät sekä kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa työskentelevät. Kuitenkin kaikki kahdenkeskiset sosiaaliturvasopimukset eivät välttämättä koske työttömyysvakuutusmaksua. Lisäksi tietyin edellytyksin ulkomaisella työnantajalla ei ole maksuvelvollisuutta muun kuin Suomessa asuvan henkilön Suomessa tekemästä lyhytaikaisesta työstä.

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja ulkomaalaisen työntekijän kausityöstä – PÄIVITETTY 14.4.

Koronaepidemiasta johtuen kausityötä varten palkatut ulkomaalaiset työntekijät eivät pääse saapumaan Suomeen eikä kausityötä ole tällä hetkellä määritelty välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi tai muuksi välttämättömäksi liikenteeksi. Tämä on aiheuttanut työnantajille erilaisia ongelmatilanteita liittyen kausityöntekijöiden oleskelulupiin, työntekijöiden kanssa tehtyihin työsopimuksiin sekä tarvittavaan työvoimaan pulaan kausityöajaksi. Lue alta tärkeimmät kysymykset vastauksineen liittyen koronan aiheuttamiin haasteisiin kausityössä.

Kausityöntekijöiden puute on ajamassa maataloutta ahdinkoon

Keskuskauppakamari on huolissaan koronaviruskriisin aiheuttamasta kausityöntekijöiden puutteesta erityisesti marja- ja maatiloilla. Mikäli työvoimapulaa ei ratkaista, ajautuu moni tila vaikeisiin ongelmiin. Hallitukselta odotetaan pikaista apua näiden yritysten ahdinkoon.