Oppiminen

#Hallitusmatka on tullut päätökseen

Nuoren polven tekijä Jaakko Sahimaa on lähtenyt hallitusmatkalle. Matkallaan hän on tutustunut hallitustyöskentelyyn kauppakamarin HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksessa.

Hallitusmatkalla – Puolivälin etappi ja loppuliuku

Nuoren polven tekijä Jaakko Sahimaa on lähtenyt hallitusmatkalle. Matkallaan hän on tutustunut hallitustyöskentelyyn kauppakamarin HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksessa.

#Hallitusmatkalla – matka jatkuu

Nuoren polven tekijä Jaakko Sahimaa on lähtenyt hallitusmatkalle. Matkallaan hän tutustuu hallitustyöskentelyyn ja matka jatkuu nyt toisen koulutusmoduulin kauppakamarin HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksessa.

Lähtölaukaus hallitusmatkalle kauppakamarin kanssa

Matka hallitusammattilaiseksi ja hallitustyön osaajaksi on pitkä. Se kysyy laaja-alaista ymmärrystä ja omaa kokemusta liiketoiminnasta ja yritysmaailman lainalaisuuksista ja toimintaperiaatteista. Omaa osaamista näiden asioiden suhteen voi kasvattaa kuunteluoppilaana, mutta ennen kaikkea itse tekemällä ja toimimalla.

Hallitusmatkalla kauppakamarissa – Jaakko Sahimaa

Jaakko Sahimaa on yrittäjä, vaikuttaja ja organisaatiopsykologi. Hän haluaa tehdä työelämästä merkityksellisempää. Koulutus ja uuden oppiminen auttavat löytämään tulokulmia tulevaisuuden työelämään. Sahimaa tekee hallitusmatkan kauppakamarin kanssa.

Oppivelvollisuusiän laajentamiseen tarkoitetut resurssit suunnattava yksilölliseen tukeen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esityksen lausuntokierrokselle. Uudistus on kokoluokaltaan mittava ja myös Helsingin seudun kauppakamari haluaa antaa aiheesta lausuntonsa. Helsingin seudun kauppakamari jäsenistöön kuuluu yli 7000 yritystä Uudenmaan alueella.

Korkeakoulutuksen lisäaloituspaikoilla helpotusta Uudenmaan hakijasumaan

Hallituksen neljännen lisätalousarvion panostukset osaamiseen ja erityisesti korkeakoulutuksen aloituspaikkoihin on otettu vastaan erittäin tervetulleena. Lisäpaikkoja on tarkoitus tulla kaikkiaan 4800 siten, että jo tulevalle syksylle pystytään tekemään lisäyksiä.

Helsingin seudun kauppakamari ja Kajaanin ammattikorkeakoulu: Ainutlaatuinen yhteistyömalli yritysten kouluttamisen ja korkeakouluopintojen yhdistämisessä

Kauppakamarin jäsenyrityksille ja asiakkaille tarjotaan jatkossa mahdollisuus suorittaa korkeakoulutasoisia opintoja samalla, kun osallistuvat kauppakamarin koulutuksiin tai käyttävät KoulutusOnline-palvelua. Helsingin seudun kauppakamari ja KAMK, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, allekirjoittavat tänään yhteistyösopimuksen koulutusyhteistyöstä. Sopimuksen myötä yhteistyö käynnistyy heti ja opintoja on mahdollista suorittaa keväästä 2020 alkaen.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ei saa jäädä oppivelvollisuusiän pidentämisen jalkoihin

Sanna Marinin hallitusohjelman tärkein tukijajalka on työllisyysasteen nostaminen ja sen saavuttamisen yksi edellytys on nopeiden ja joustavien koulutuspolkujen mahdollistaminen. Vuodenvaihteessa ammatillisen koulutuksen kaksi vuotta täyttänyt lainsäädäntö, joka myös nimellä reformi tunnetaan, tarjoaa tähän erinomaisen työkalupakin, kunhan se maltetaan kunnolla ottaa käyttöön.