Lakimies Anette Laiho. Talent Helsinki, International House Helsingin (IHH) kansainväliseen työvoimaan liittyvä työnantajaneuvonta.

Työnteko-oikeus tilapäisen suojelun perusteella

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille.

Tilapäistä suojelua voidaan myöntää:

  • Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia.
  • Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista.
  • Ukrainalaisten ja Ukrainassa kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua saaneiden perheenjäsenille, jos perheside on muodostettu Ukrainassa ennen 24.2.2022. 

Tilapäistä suojelua haetaan Suomessa poliisilta tai rajaviranomaiselta. Poliisi tai rajaviranomainen rekisteröi hakemuksen tilapäisestä suojelusta ja rekisteröinnin jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen hakemukseen. Maahanmuuttovirasto lähettää päätöksen tiedoksi postitse tai toissijaisesti päätös annetaan tiedoksi Maahanmuuttovirastossa tai poliisissa. Tilapäistä suojelua saanut saa oleskelulupakortin.

Henkilöllä on oikeus tehdä rajoittamattomasti työtä heti sen jälkeen, kun hän on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella. Poliisi tai rajaviranomainen tulostaa henkilölle rekisteröinnin yhteydessä todistuksen, jolla työnteko-oikeuden voi todistaa. Jos henkilö on jo hakenut tilapäistä suojelua, mutta hän ei ole saanut todistusta poliisilta tai rajaviranomaiselta, todistusta voi pyytää Maahanmuuttovirastolta osoitteesta migri@migri.fi. Jos henkilöllä ei ole vielä työpaikkaa ja ei tarvitse todistusta, hän voi odottaa päätöstä. Tilapäisen suojelun päätöksessä kerrotaan, että henkilö voi työskennellä ilman rajoituksia. Myös oleskelulupakorttiin merkitään tieto rajoittamattomasta työnteko-oikeudesta.


Anette Laiho
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari


Lue myös

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus

Kolmannen maan kansalaisten työnteko-oikeus perustuu joko työntekoon oikeuttavaan oleskelulupaan tai oikeuteen työskennellä tilapäisesti ilman oleskelulupaa....

Loman siirtyminen sairausloman vuoksi

Lomakauden alkaessa on hyvä muistuttaa mieleen, miten loman siirtäminen tapahtuu, jos työntekijä sairastuu ennen loman alkamista tai loman aikana.