Jukka Koivumäki on Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija. Verotus, arpajaisverolaki.

Verotuksen päättymisaikoihin muutoksia

Toukokuun alusta ovat tulleet voimaan säännökset, joiden mukaan verovuoden 2018 verotuksesta lähtien verotus päättyy tuloverotuksessa verovelvolliskohtaisesti. Tarkoituksena on, että verotus päättyisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiselle määrätty aikaraja on päättynyt ja verovellisen verotus on toimitettu.

Verotuksen päättymiselle on kuitenkin olemassa entiset takarajat, jolloin verotus viimeistään päättyy. Yhteisöllä ja yhteisetuudella verotus päättyisi jatkossakin viimeistään 10 kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien. Muilla verovelvollisilla verotus päättyy seuraavan kalenterivuoden lokakuun viimeisenä päivänä. Tarkoituksen on parantaa verotuksen reaaliaikaisuutta.

Verovelvolliskohtainen verotuksen päättyminen yhteisöllä

Yhteisön jätettyä veroilmoituksen Verohallinnossa odotetaan veroilmoituksen viralliseen viimeiseen jättöpäivään, jonka jälkeen toimitetaan verotus. Yhteisö saa verotuksen toimittamisen jälkeen verotuspäätöksen, jossa on mainittu päivämäärä, jolloin yhteisön verotus päättyy. Verotuksen päättymispäivä on muutama viikko eteenpäin verotuspäätöksen tekemisestä.

Verovelvollisella on siihen asti aikaa täydentää tai korjata verotuksen tietoja. Jos näitä tietoja korjataan, Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, jossa on mainittu uusi verotuksen päättymispäivä. Kun uusia tietoja ei enää ilmene, verotus päättyy tuona ilmoitettuna päivänä.

Verohallinto voi myös itse jatkaa säännönmukaista verotusta verotuspäätöksessä ilmoitetun päättymispäivän jälkeen. Verovelvolliselle on tästä ilmoitettava ennen verotuspäätöksessä mainittua verotuksen päättymispäivää. Verotus päättyy tässäkin tilanteessa uudessa verotuspäätöksessä mainittuna päivänä. Verohallinto ei kuitenkaan voi jatkaa säännönmukaista verotusta säädetyn viimeisen takarajan yli.

Täydentävä verotuspäätös

Verotuksen päätyttyä verotukseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella oikaisulautakunnalta, kuten tälläkin hetkellä tapahtuu. Jos oikaisuvaatimus koskee sellaista tuloa, vähennystä tai muuta tietoa jota ei ole aikaisemmin sen vuoden verotuksessa ilmoitettu, eli nämä tiedot eivät ole olleet mukana verotuspäätöksessä, Verohallinto antaa tässä tilanteessa ratkaisun eikä asia etene oikaisulautakuntaan. Verohallinto tekee tässä uudessa menettelyssä aina sen ensiasteen asiaratkaisun eli verotuspäätöksen. Verohallinnon päätöksen jälkeen voidaan tehdä oikaisuvaatimus oikaisulautakuntaan.

Mihin kaikkeen tämä vaikuttaa

Verotuksen nykyistä aikaisempi päättyminen aikaansaa jäännösveron tai veronpalautuksen maksupäivän aikaistumisen. Jäännösveron eräpäivät ajoittuvat verotuksen päättymiskuukautta toisena seuraavan kuukauden alkuun. Myös verotuksen muutoksenhakuaika alkaa aikaisemmin tämän muutoksen myötä. Verotuksen tahdonvaltaiset vaatimukset (poistot, verotusperusteiset varaukset ym.) on tehtävä verotuksen päättymiseen mennessä. Tahdonvaltaisten vaatimusten tekoaika lyhenee muutoksen johdosta.

Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Neuvontapalvelut: Kesällä voimaan tulevia työlainsäädännön muutoksia

Työturvallisuuslakiin on tulossa 1.6.2023 alkaen muutoksia, joiden taustalla on tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämisestä.

Lyhyesti lähdeverotuksesta – kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Asuinvaltioperiaatteen mukaan henkilöä (sekä luonnollinen että juridinen henkilö) verotetaan kaikista tuloistaan sekä varallisuudesta siinä valtiossa,...

Vuodenvaihteen 2021 muutoksia ja maksutietoja

Vuodenvaihde tuo tulleessaan listan muutoksia mitä kannattaa ottaa huomioon.