Helsingin seudun kauppakamarin juristi Reetta Riihimäki. Neuvontapalvelut.

Viikon kysymys: Osa-aikaisesti lomautettu työntekijä ja vuosilomapalkka

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys:
Työntekijä on lomautettu osa-aikaisesti. Miten vuosilomapalkka lasketaan, kun työntekijälle annetaan vuosiloma lomautuksen aikana?

Vastaus:
Jos työntekijä on kuukausipalkkainen, lomapalkka lasketaan työntekijän työsopimuksen mukaisen, lomautusta edeltäneen, työajan mukaan määräytyvän kuukausipalkan perusteella. Osa-aikaisesti lomautetulla kuukausipalkkaisella työntekijällä on siten oikeus saada loman ajalta normaali kokoaikatyötä vastaava palkkansa.

Tuntipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka lasketaan joko prosenttiperusteisesti tai keskipäiväpalkan perusteella. Lomapalkan laskentasääntö valitaan työsopimuksen mukaisen työajan ja sen perusteella määräytyvän loman ansaintasäännön mukaan.

Keskipäiväpalkkaa laskettaessa (14 päivän ansaintasääntö) huomioidaan vain tehdyt työpäivät ja työssäolon ajalta maksettu palkka. Prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa laskettaessa (35 tunnin ansaintasääntö) osa-aikaisen lomautuksen ajalta ei tehdä laskennallista lisäystä saamatta jääneestä palkasta.

Reetta Riihimäki
juristi
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Kysymyksiä vuosilomapalkan laskemisesta

Helsingin seudun kauppakamarin johtava juristi Kirsi Parnila Kauppakamarin neuvontapalveluista vastaa vuosilomapalkan maksamista koskeviin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...