Kati Mattinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Viikon kysymys: työntekijämäärään sidotut velvollisuudet

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Millaisia työntekijämäärään sidottuja velvollisuuksia työnantajalla on?

Vastaus

Työlainsäädännöstä löytyy useita työntekijämäärään sidottuja velvollisuuksia. Kun työpaikalla työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden pitää valita työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työnantajan täytyy tarvittaessa antaa tietoa tästä työntekijöiden oikeudesta. Työsuojelutoimikunta pitää olla, kun työntekijöitä on vähintään 20.

Yhteistoimintalakia sovelletaan, kun yrityksessä tai yhteisössä on vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalaissa on tiettyjä 20–29 työntekijän työnantajia koskevia poikkeussäännöksiä.

Kun työntekijöitä on vähintään 30, työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Vähintään 30 työntekijän työnantajalla on tietyin edellytyksin velvollisuus tarjota irtisanotuille työntekijöille työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta sekä työterveyshuoltoa kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Yhteistoimintalaista löytyvät hallintoedustusta koskevat säännökset koskevat työnantajaa, jolla on vähintään 150 työntekijää.


Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari


Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?


Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: vienti-ilmoituksen antaminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: erityisasiantuntijan oleskelulupa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksetusta työkorvauksesta

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.