Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Helsingin keskustan näivettyminen on pysäytettävä

Helsingin keskustan elinvoima on kulkemassa huolestuttavaan suuntaan: kaupan ja palveluiden toimijoita vetäytyy ydinkeskustasta, pääkatujen varrelta löytyy tyhjiä liiketiloja ja Stockmannin kaltaiset ikoniset toimijat kamppailevat eloonjäämisestä.

Vuonna 2020 Aleksanterinkadun alueella vähittäiskaupan liikevaihto laski 10 %, mikä on enemmän kuin Helsingin seudulla ja koko maassa. Ydinkeskustan päivittäisvarakaupan liikevaihto kyykkäsi 6 %, ulommalla keskustavyöhykkeellä myynnissä nousua oli sentään 5 %, mutta koko maassa 7,5 %. Huonosti menee myös tekstiili-, vaate- ja jalkinekaupalla, jossa Aleksin alueen myynti supistui 30 %. Majoitusalalla menee vielä surkeammin, liikevaihto laski 60 %. Tähän päälle keskusta-alueen ravintoloiden kolmanneksen liikevaihdon lasku sekä turismin ja liikematkailun todennäköisesti pitkäaikaiseksi jäävä hiipuminen. Paljon jää kirittävää tuleville vuosille.

Keskustan kituminen on alkanut jo ennen koronaa, mutta epidemia on vain nopeuttanut pitkään jatkunutta trendiä. Nyt ei pidä tuudittautua siihen, että epidemian hiipuminen yksin palauttaa yritykset ja asiakkaat keskustaan. Poliittiset kädenväännöt ja äkkinäiset suunnanmuutokset esimerkiksi maanlaisen kokoojakadun hautaamisesta ennen kunnollista valtuustokäsittelyä eivät ole ainakaan parantaneet yhteistyön ja ennustettavuuden ilmanpiiriä tai luoneet kovin hyvää kasvualustaa eri toimijoiden yhteistyölle.

Uudelta valtuustolta tarvitaan päätöksiä, joilla keskusta saadaan uuteen loistoon. Kukaan tuskin haluaa vastustaa elävää ja asukkaille viihtyisää keskustaa, joka on uusien työpaikkojen syntysija ja matkailulle ja kansainväliselle toiminalle houkutteleva metropolikeskus, joka on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Tavoitteesta ei ole erimielisyyksiä, keinoista kylläkin.

Elinkeinoelämä haluaa olla mukana keskustan kehittämisessä yhteistyössä muiden kaupunkitoimijoiden kanssa. Järkevä aloitus olisi jo ennen seuraavan kaupunkistrategian hyväksymistä selvittää perusteellisesti keskustan eri toimijoiden ja tarpeiden tahotila ennen kuin edetään kävelykeskustan, satama-alueiden ja logistiikkaratkaisujen kehittämisessä.


Helsingin Uutiset 18.8.2021 Pääkirjoitus & Mielipide


Lue myös:

Johtajuuden Naiskamari: Vetovoimaa kaupunkikeskustoihin

Helsingin sydän sykkii

Helsingin keskustan kehittäminen vaatii tasapainoilua eri intressien välillä

Monipuoliset palvelut turvaavat Helsingin keskustan vetovoiman

Elävä Helsingin keskusta on tulevaisuutta -artikkelit ( julkaistu syksyllä 2019)


Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Mitä ydinkeskustan elinvoima tarkoittaa poliitikoille ja päättäjille?

Helsingin keskustan elinvoiman parantaminen on varmasti kaikkien alueen vaikutuspiirissä toimivien tavoite. Yritysten näkökulmasta yksi keskeinen...

Helsingin kaupunki haluaa kehittää keskustan vetovoimaa ja parantaa keskustassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä

Helsingin kaupungille vireä ja vetovoimainen keskusta on erittäin tärkeä. Helsingin uudessa...