Kati Mattinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Viikon kysymys: lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Mitä lomarahan vaihtaminen vapaaksi tarkoittaa käytännössä?

Vastaus

Lomarahan maksaminen ei perustu työlainsäädäntöön vaan työehtosopimusmääräyksiin, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön. Laista ei siten löydy säännöksiä lomarahan maksuedellytyksistä tai siitä, miten lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi. Työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, jos ei työehtosopimus sitä estä. Työnantaja ei voi määrätä työntekijöitä pitämään lomarahaa vapaana, eivätkä työntekijät voi vaatia, että heidän on saatava vaihtaa lomaraha vapaaksi.

Jos työnantaja sallii lomarahan vaihtamisen vapaaksi, sen on aiheellista määritellä etukäteen selkeästi lomarahavaihdon pelisäännöt. Yleensä lomaraha on puolet lomapalkasta, joten vastaavasti myös lomarahavapaan kesto on puolet siitä, mikä loman pituus olisi. Eli jos työntekijä vaihtaa 24 kesälomapäivän lomarahan vapaaksi, vapaan kesto on 12 arkipäivää eli kaksi viikkoa, tai vaihtoehtoisesti kymmenen työpäivää. Yksi vaihtoehto on myös jakaa lomarahan euromäärä työntekijän päiväpalkalla, jolloin saadaan selville, monenko päivän vapaaseen lomaraha riittää. Myös tällöin saadaan yleensä 24 lomapäivän lomarahavapaan kestoksi kymmenen työpäivää. Työnantajan soveltaman työehtosopimuksen lomarahamääräykset tulee aina muistaa tarkistaa, koska siellä on saatettu sopia jotain yleisestä linjasta poikkeavaa käytäntöä.

Työnantajan kannattaa linjata etukäteen, millä aikavälillä lomarahavapaa on pidettävä – täytyykö se pitää esimerkiksi syyskuun vai seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. On hyvä ottaa kantaa myös siihen, jos työntekijä sairastuu lomarahavapaan aikana. Jos ei työehtosopimusmääräyksistä muuta johdu, tilanteeseen sovelletaan yleensä aikaprioriteettiperiaatetta eli jo sovittu lomarahavapaa ei siirry, vaikka työntekijä sairastuisikin.

Selkeyden kannalta voi olla perusteltua ohjeistaa, että lomarahasta ei voi vaihtaa vapaaksi mitä vain työntekijän ilmoittamaa määrää, vaan esimerkiksi niin, että 24 kesälomapäivän lomarahasta työntekijä voi halutessaan vaihtaa vapaaksi joko kaiken tai puolet, eli vapaata pidetään joko kaksi viikkoa tai viikko.


Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: Mitkä maat hyväksyvät ATA carnet -tulliasiakirjan?

Muut asiantuntijamme ja juristimme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Näitä juttuja luitte vuonna 2023

1. Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa 2. Mistä voi tarkistaa, onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa 3. Viikon kysymys: lomarahan...

Viikon kysymys: perhevapaa ja vuosiloma

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.