06.10.2017

Helsingin liikennettä suunniteltava yhtenä kokonaisuutena

Helsingin seudun kauppakamarin mielestä on huolestuttavaa, ettei Helsingin liikennettä suunnitella yhtenä kokonaisuutena eri kulkumuotojen näkökulma huomioon ottaen. Julkisuuteen tuodaan hankkeita yksitellen ilman arvioita niiden yhteisvaikutuksista.

Helsingissä nakerretaan sujuvan ajoneuvoliikenteen edellytyksiä jatkuvasti selvittämättä samalla, miten keskustan saavutettavuus turvataan tulevaisuudessa. Yksittäisillä, kokonaisuudesta irrallisilla toimenpiteillä haitataan tarpeettomasti liikenteen sujuvuutta ja Helsingin keskustan saavutettavuutta.

Yritykset ovat syystä huolissaan liikennejärjestelmän toimivuudesta tulevaisuudessa. Helsingin seudun kauppakamari vaatii, että kaupunki selvittää kaikkien tiedossa ja suunnitteilla olevien liikenteeseen ja saavutettavuuteen vaikuttavien muutosten kokonaisvaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

– Kun mielikuva keskustan saavutettavuudesta heikkenee, heikkenee myös alueen yritysten kilpailukyky suhteessa paremmin saavutettavilla alueilla sijaitseviin yrityksiin, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Tatu Rauhamäki.

Kauppakamari vastustaa nopeusrajoitusten alentamista pääkaduilla

Viimeisimpänä liikenteeseen vaikuttava hanke on Helsingin kaupungin esitys nopeusrajoitusten kiristämiseksi kautta linjan. Kauppakamari vastustaa nopeusrajoitusten alentamista pääkaduilla ja alueellisilla kokoojakaduilla.

– Nopeusrajoitusten alentamisen selkeistä yritysvaikutuksista huolimatta ehdotuksen valmistelun yhteydessä ei ole tehty minkäänlaista yritysvaikutusten arviointia. Vaadimme, että yritysvaikutusten arviointi tehdään viipymättä, Rauhamäki sanoo.

Liikenneturvallisuuden parantamiseen löydettävä kokonaisratkaisu

Helsingin liikenneturvallisuuden parantaminen on erittäin tärkeää, mutta ajoneuvoliikenteen nopeuden rajoittaminen on vain yksi keino. Esimerkiksi kevyen ja ajoneuvoliikenteen kohtaaminen on ohjattavissa ja rajoitettavissa aiempaa paremmin ja suojatieympäristöt voidaan toteuttaa näkyvämmin merkittyinä ja selkeämpinä.

– Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteiden on muodostettava kuhunkin liikenneympäristöön parhaiten sopivan kokonaisuuden ja parantaa siten keskustan liikennekulttuuria vaarantamatta liikenteen sujuvuutta kohtuuttomasti, Rauhamäki muistuttaa.

Lisätiedot:

Tatu Rauhamäki
johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
tatu.rauhamaki@chamber.fi
p. 050 521 2907