Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

11.10.2019
Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Kauppakamari vaatii Helsingin seudulle edustusta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun

Ensimmäistä kertaa tehtävä valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää liikenneverkon keskeiset kehittämistoimenpiteet sekä valtion rahoitusohjelman. Suunnitelmasta päättää valtioneuvosto vuonna 2021. Kysymyksessä on tämän hallituskauden tärkein liikennepoliittinen linjaus, jonka valmistelussa tulee ottaa huomioon valtakunnan eri osat. Suunnitelman tekemiseen osallistuvaan yhteistyöryhmään ei kuitenkaan ole nimetty yhtään edustajaa Uudeltamaalta.

– Helsingin seudulla on tehty liikennejärjestelmäsuunnittelua viime vuosituhannelta lähtien, ja samaa väyläinvestointeja koskevan päätöksenteon pitkäjänteistämistä on kaivattu valtakunnan tason liikennepolitiikalta. Toimiva liikennejärjestelmä on olennainen osa alueen kilpailukykyä, mikä Helsingin seudun osalta tarkoittaa houkuttelevuutta suhteessa muihin metropolialueisiin maan rajojen ulkopuolella. On vaikea ymmärtää, miksi koko valtakunnan suurin talousalue ei ole mukana valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistelevassa yhteistyöryhmässä, toteaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua varten yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa varmistaa vuorovaikutus ja yhteistyö olennaisten sidosryhmien kanssa ja osallistua suunnitelman tekemiseen.

Ryhmässä on edustettuina ministeriöiden ja virastojen lisäksi useita maakuntia ja kaupunkeja eri puolilta Suomea, mutta ei yhtään varsinaista edustajaa Helsingin seudulta tai edes Uudeltamaalta.

Helsingin seudulla asuu 27 % Suomen väestöstä, sijaitsee 32 % työpaikoista ja tuotetaan 37 % bruttokansantuotteesta. Helsingin satamien kautta saapuu valtaosa kaupan tuontitavarasta ja seudun logistiikkakeskusten kautta jakelu tapahtuu koko valtakuntaan. Helsingin seutu kasvaa voimakkaasti, ennusteiden mukaan jopa 500 000 asukkaalla ja 300 000 työpaikalla vuoteen 2050 mennessä. Pääkaupunkiseudulle pendelöi noin 120 000 työntekijää joko muualta seudulta tai valtakunnasta.


Lisätietoja:
Markku Lahtinen,
johtaja,
Helsingin seudun kauppakamari
markku.lahtinen@chamber.fi