Helsingin seudun kauppakamarin uutisvirta

Teema:

Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta

Nykyinen osakeyhtiölaki ei tunne pakkoselvitystilaa. Pakkoselvitystilan sijaan nykyinen osakeyhtiölaki asettaa vaatimuksen tehdä kaupparekisteri-ilmoitus negatiivisen oman pääoman tilanteessa. Mikäli yhtiön hallitus...

Yhdistyksen hallituksen asemasta

Suurimmilla yhdistyksillä on työntekijöitä, tytäryhtiöitä ja merkittäviä sitoumuksia eri tahojen kanssa. Yhdistyksen toiminnan kannalta hallituksen asema on merkittävä ja hallituksen...

Sivuliike Suomessa, mikä on sivuliike?

Sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lisäyksin, joka osoittaa, että kyse on sivuliikkeestä esimerkiksi liittämällä nimen loppuun ”Suomen sivuliike”....