Työvoima

Työnantajat avoimia vieraskieliselle työvoimalle

Usealla kyselyyn vastanneella yrityksellä on kokemusta äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvista työntekijöistä. Vieraskielisen henkilöstön osuus on alle viisi prosenttia noin 68...

Työllisten määrä jatkaa kasvuaan Helsingin seudulla

Helsingin seudun tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaksi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu kuitenkin hidastui hieman ja jäi jälkeen koko maan kasvusta,...

Yritysten työvoiman saatavuushaasteet pahenevat

Selvityksen mukaan rekrytointihaasteita on tasaisesti kaikissa yrityskokoluokissa. Haasteellisinta sopivan työvoiman löytäminen on yrityksille, jotka työllistävät 50–250 työntekijää. Tulevan puolen vuoden rekrytointitarpeita arvioitaessa yritykset aikovat...

Osaavat ja innostuneet ihmiset synnyttävät menestyksen

Nyt kannattaa tutustua Kauppakamarin Koulutuksen syksyn Koulutuskalenteriin! Tarjontaa on ajankohtaiskatsauksista valmennuskokonaisuuksiin ja webinaareista verkkokursseihin. Näitä täydentävät Kauppakamarin kirjat, KauppakamariTieto sekä asiantuntijoiden neuvontapalvelut. Valmennuksista mainittakoon esimerkkeinä Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK,...