Ulkomaalainen työntekijä

Työttömyysvakuutusmaksu kansainvälisissä tilanteissa

Pääsääntöisesti kansainvälisissä tilanteissa työntekijä vakuutetaan työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Lähtökohtana on, että ulkomaalainen työntekijä vakuutetaan Suomessa ja työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Poikkeuksena ovat EU- ja ETA-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista tulevat lähetetyt työntekijät sekä kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa työskentelevät. Kuitenkin kaikki kahdenkeskiset sosiaaliturvasopimukset eivät välttämättä koske työttömyysvakuutusmaksua. Lisäksi tietyin edellytyksin ulkomaisella työnantajalla ei ole maksuvelvollisuutta muun kuin Suomessa asuvan henkilön Suomessa tekemästä lyhytaikaisesta työstä.

Lisää osaajia Suomen rajojen ulkopuolelta

Koronakriisi ei saa aiheuttaa sitä, että Suomi sulkeutuu ja kääntyy sisäänpäin. Koronakriisi ei ole muuttanut Suomen demografiaan liittyviä haasteita eikä odotuksia tulevasta osaavan työvoiman tarpeesta.

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja ulkomaalaisen työntekijän kausityöstä – PÄIVITETTY 14.4.

Koronaepidemiasta johtuen kausityötä varten palkatut ulkomaalaiset työntekijät eivät pääse saapumaan Suomeen eikä kausityötä ole tällä hetkellä määritelty välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi tai muuksi välttämättömäksi liikenteeksi. Tämä on aiheuttanut työnantajille erilaisia ongelmatilanteita liittyen kausityöntekijöiden oleskelulupiin, työntekijöiden kanssa tehtyihin työsopimuksiin sekä tarvittavaan työvoimaan pulaan kausityöajaksi. Lue alta tärkeimmät kysymykset vastauksineen liittyen koronan aiheuttamiin haasteisiin kausityössä.