Artikkelikuva

Helsingin seudun kauppakamarin kauppakamariyksiköiden hallitukset, aluejohtokunnat ja valiokunnat nimettiin vuodelle 2021

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta on nimennyt kokouksessaan Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksiköiden hallitukset. Kauppakamariyksiköt toimivat vahvoina elinkeinoelämän vaikuttajina alueellaan. Tämän lisäksi valtuuskunta nimesi aluejohtokunnat ja valiokuntien edustajat.

Helsingin seudun kauppakamari toimii 21 kunnan alueella Uudellamaalla. Kauppakamarilla on Helsingin, Espoon ja Vantaan toimistojen lisäksi kolme alueellista kauppakamariyksikköä: Luoteis-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa. Kauppakamariyksiköt ovat vahvoja elinkeinoelämän toimijoita alueellaan.

Kauppakamarin valtuuskunta on nimennyt kauppakamariyksiköiden hallitukset, Espoon ja Vantaan aluejohtokunnat sekä valiokunnat vuodeksi 2021 kokouksessaan torstaina 14. tammikuuta.

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Mauri Molander, Itä-Uudenmaan Osuuspankki ja varapuheenjohtajaksi nimettiin toimitusjohtaja Katarina Enholm, Brunberg Oy.

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö korostaa elinkeinoelämän ja teollisuuden merkitystä alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeyttä erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan kasvattamiseksi sekä alueella annettavan koulutuksen merkitystä ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi.

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin toimitusjohtaja Ilmari Sjöblom, Riisula Oy ja varapuheenjohtajaksi nimettiin yrityspankin johtaja Raija Ruhanen, Nordea Bank Abp.

Keski-Uudellamaalla kauppakamari edistää yritysten ja kuntien yhteistyötä. Kauppakamari korostaa alueen erinomaista logistista sijaintia osana metropolialuetta, ja painottaa kuntarajat ylittäviä maankäyttöratkaisuja sekä volyymietujen hakemista hallinnossa ja palvelutuotannossa.

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Jari Eiro, Dicro Oy ja varapuheenjohtajaksi nimettiin hallituksen puheenjohtaja Mikko Vesala, H. Vesala Oy.

Luoteis-Uudellamaalla edunvalvonnan painopisteitä ovat vaikuttaminen alueen keskusten kehittämishankkeisiin, niihin liittyviin liikennejärjestelyihin sekä toimialueen kuntien yleiskaavahankkeisiin. Kauppakamariyksikkö seuraa alueen ammatillisen koulutustarjonnan ja elinkeinoelämän tarpeiden vastaavuutta sekä toimii yhteistyössä alueellisten oppilaitosten kanssa.

Aluejohtokunnat

Espoon aluejohtokunnan puheenjohtajana jatkaa johtaja Olli Huotari, Orion Oyj ja varapuheenjohtajaksi nimettiin tekninen johtaja Mikko Leppänen, Ramboll Finland Oy.

Vantaan aluejohtokunnan puheenjohtajaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Tomi Parmasuo, Meconet Oy ja varapuheenjohtajaksi nimettiin toimitusjohtaja Elina Karjalainen, Jetlife Oy.

Aluejohtokunnan jäsenet löytyvät kauppakamarin verkkosivuilta:

Espoon aluejohtokunnan jäsenet

Vantaan aluejohtokunnan jäsenet.

Valiokunnat

Helsingin seudun kauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa, joissa keskitytään yritysten kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan kannalta tärkeisiin asioihin.

Valiokuntien jäsenet löytyvät kauppakamarin verkkosivuilta:

Alue- ja asuntoasiain valiokunta

ICT-valiokunta

Kaupan ja palvelujen valiokunta

Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta

Liikennevaliokunta

Satama- ja logistiikkavaliokunta

Talous- ja veroasiain valiokunta

Teollisuusvaliokunta

Yritysturvallisuusvaliokunta

Helsingin seudun kauppakamarin
vaikuttamistyön asiantuntijat

Vaikuttamistyön asiantuntijat

 

Yritysten ääni – Valiokunnat ja aluejohtokunnat

Yritysten ääni – Valiokunnat ja aluejohtokunnat

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Poliittiset lakot heikentävät Helsingin seudun yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä

Helsingin seudun kauppakamari selvittää kolme kertaa vuodessa jäsenyritystensä suhdannenäkymiä. Viimeisimmässä Suhdannepulssi-kyselyssä...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.