Strategia ja toimintasuunnitelma

Strategia ja toimintasuunnitelma

Helsingin seudun kauppakamarin missio on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla. Missiota toteutetaan proaktiivisella vaikuttamistyöllä, yritysten tarpeisiin perustuvalla palvelutoiminnalla sekä aktiivisella yritysten ja niiden sidosryhmien verkottamisella.

Helsingin seudun kauppakamarin toimintasuunnitelma

Helsingin seudun kauppakamarin toimintasuunnitelman vahvistaa syyskokous ja sen valmistelusta vastaa valtuuskunta

Suomen 19 kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin muodostaman kauppakamariryhmän yhteisessä strategiassa vaikuttamistyön painopisteiksi on asetettu:

  1. Kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus
  2. Selkeä säädösympäristö
  3. Julkisen sektorin reformi
  4. Sujuva liikenne
  5. Osaavan työvoiman saatavuus
  6. Vastuullinen yritystoiminta

Visio

Kauppakamari on yrityksen vaikuttavin edunvalvoja, toimivin verkottaja ja ajantasaisin liiketoiminnan tuki.

Missio

Kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla. Missiota toteutetaan proaktiivisella vaikuttamistyöllä, yritysten tarpeisiin perustuvalla palvelutoiminnalla sekä aktiivisella yritysten ja niiden sidosryhmien verkottamisella.